SEREVENT INHAL AEROS SUSP 25MCG/1ANNUSES 120ANNUST N1

Retseptiravim

13,11 €


Piirhind €13.11

Haigekassa 50% soodustusega €7.8

Haigekassa 75% soodustusega €5.15

Haigekassa 90% soodustusega €3.56

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Salmeterolum
Toimeaine kogus
25 MCG/D
Ravimivorm / pakend
INHAL AEROS
Kogus pakendis
120D

SEREVENT DOSIAEROS 25MCG/D 120D
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: Annustatud aerosool, mis väljastab korraga 25 µg salmeterooli (hüdroksünaftoidhappe sool). Iga balloon sisaldab 60 või 120 annust.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Salmeterool on kestva toimega selektiivne b-2-adrenoretseptorite agonist. Salmeterooli farmako-loogilised omadused võimaldavad efektiivsemat toimet histamiinist põhjustatud bronhokonstriktsiooni korral, mistõttu bronhide lõõgastus püsib kauem (vähemalt 12 tundi) kui lühitoimeliste b-2-agonistide tavaliste an-nuste manustamisel. Toime saabub 10...20 min jooksul. Maksimaalne toime ilmneb mõne an-nuse kasutamise järel. Terapeutilise annuse korral on kardiovaskulaarne toime väike või puudub täielikult. Regulaarne manustamine parandab kopsu-funktsiooni, vähendades seega hingamisteede takistust ja öise astma sümptomeid. Enamikul patsientidest kõrvaldab ravim vajaduse lisaraviks mõne muu bronhodilataatoriga.
In vitro katsetes on salmeterool tugev ja kestev kopsu nuumrakkudest pärinevate mediaatorite (histamiin, leukotriinid ja prostaglandiin D2) vabastamise inhibiitor. Inimesel pidurdab ravim varast ja hilist allergilist reaktsiooni sissehingatud allergeeni suhtes. Toime kestab peale ühekordset annustamist üle 30 tunni, st jätkub ka siis, kui bronhe lõõgastav toime on lõppenud. Salmeterooli ühekordne annus vähendab bronhide hüperreaktiivsust (bronhodilatatoorse toime kõrval on ravimil ka teine toime, mille kliiniline tähendus ei ole teada). See ei ole samalaadne glükokortikosteroidide põletikuvastase toimega. SEREVENT INHALER’i kasutamisel ei tohi eelnevalt ordineeritud glükokortiko-steroidravi katkestada.
Salmeterooli farmakokineetika kohta on seni ainult piiratud andmed. Inhaleerimisel annab ra-vim väga madala kontsentratsiooni seerumis (ligikaudu 200 pg/ml või vähem). Kuna preparaat toimib lokaalselt kopsukoes, ei ole seerumi kontsentratsioonid terapeutilise efekti suhtes määrava tähtsusega.
Pärast regulaarset salmeterooli hüdroksünaftoidhappe soola manustamist on verest võimalik määrata hüdroksünaftoidhappe kontsentratsioon (100 ng/ml), mis on üle 1000 korra väiksem toksilisest kontsentratsioonist. Pikaajalise regulaarse (üle 12 kuu) ravi korral ei ole need kontsentratsioonid kõrvaltoimeid põhjustanud.
NÄIDUSTUSED: Bronhiaalastma. Bronhospasm kroonilise bronhiidi või kopsuemfüseemi korral.
ANNUSTAMINE: Preparaati manustatakse eranditult inhalatsiooni teel. Iga annus manustatakse minimaalselt kahe inhalatsiooniga. Parima toime saamiseks tuleb ravimit tarvitada regulaarselt. Inhaleerimisraskuste korral võib koos inhalaatoriga kasutada VOLUMATIC vahelüli.
Ravimit kasutatakse pöörduva hingamisteede obstruktsiooni ravis (öine- ja pingutusastma, krooniline bronhiit, kopsuemfüseem, enne vältimatut kokkupuutumist allergeeniga). Neil juhtudel tuleb regulaarselt kasutada põletikuvastast ravi glükokortikosteroididega. Salmeterool ei asenda viimaseid ja ravi nendega ei tohi lõpetada või vähendada isegi siis, kui enesetunne salmeterooli tarvitamisel paraneb.
Mitu korda ööpäevas manustatava lühitoimelise inhaleeritava bronhodilataatori võib asendada regulaarselt 2 korda ööpäevas manustatava SEREVENT INHALER’iga. Arvestades salmete-rooli toime aeglast saabumist, ei sobi see kasutamiseks ägeda bronhospasmi korral. Raske seisundi kupeerimiseks on sobiv kiiretoimeline bronhodilataator (nt salbutamool).
Täiskasvanule manustatakse kaks annust (2 x 25 µg salmeterooli) 2 korda ööpäevas.
Hingamisteede raske obstruktsiooni korral, mil sümptomid püsivad, neli annust (4 x 25 µg salmeterooli) 2 korda päevas.
Üle 4-aastasele lapsele kaks annust 2 korda päevas (2 x 25 µg salmeterooli).
Ebapiisavate kliiniliste andmete tõttu ei ole ravimi tarvitamine alla 4-aastasel lapsel soovitatav.
Eakal ja neerupuudulikkusega haigel ei ole vajalik annuse vähendamine.
Üleannustamisel võivad ilmneda kõrvaltoimed, mistõttu võib annust või manustamise sagedust suurendada ainult arsti korraldusel.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus ravimi mõne komponendi suhtes.
ETTEVAATUST! SEREVENT’iga ei tohi ravi alustada ägeda raske astmaga või haigussümptomite märgatava süvenemisega patsientidel.
Ootamatu ja progresseeruv seisundi halvenemine on eluohtlik ning sel juhul tuleb manustada glükokortikosteroide või suurendada nende annust. Raske või ebastabiilse astmaga haigetel ei ole põhiravimiks ainult bronhodilataatorid. Lühiajalise toimega b-2-adrenomi-meetikumide annuse suurendamine haigussümptomite pärssimiseks näitab kontrolli halvenemist astma üle. Sellises olukorras tuleb ravi muuta.
Salmeterool ei asenda inhaleeritavaid või suu kaudu manustatavaid glükokortikosteroide, seda kasutatakse täiendavalt. Patsient ei tohi katkestada ega vähendada hormoonravi arstiga nõu pidamata, isegi kui ta tunneb ennast paremini.
SEREVENT ei ole mõeldud ägeda bronhospasmi raviks. Sümptomite pärssimiseks ei tohi kasutada lisaannuseid, vaid selleks tuleb manustada lühitoimelisi sissehingatavaid bronho-dilataatoreid (nt. salbutamool). Patsiendil peab olema esmaabiks selline ravim käepärast.
Türeotoksikoosihaigele tuleb salmeterooli manustada ettevaatlikult.
RASEDUS JA IMETAMINE: Salmeterooli kasutamise kogemused raseduse ajal on vähesed, mistõttu ravi võib kaaluda vaid juhul, kui loodetav kasu emale on suurem kui võimalikud ohud lootele.
Andmed ravimi eritumise kohta rinnapiima on vähesed, mistõttu tuleb rinnaga toitmise ajal kaaluda, kas ravimist loodetav kasu ületab ohu lootele.
KÕRVALTOIMED: On täheldatud tüüpilisi b-2-adrenoretseptorite agonistide kasutamisega kaasnevaid kõrvaltoimeid (treemor, tahhükardia ja peavalu). Nähud on mööduvad, seotud an-nustamisega ning regulaarse ravi puhul taanduvad.
Nagu ka muu inhalatsioonravi korral, tuleb arvestada paradoksaalse bronhospasmi võima-lusega, mis tekib kohe pärast annustamist. Sel juhul tuleb ravimi manustamine kohe lõpetada ja rakendada alternatiivset ravi, nt manustada kiiretoimelist inhaleeritavat bronhodilataatorit.
Samuti on esinenud naha ülitundlikkusreaktsioone. Väga harva on esinenud lihaskrampe.
KOOSTOIMED: Hingamisteede obstruktiivsete haiguste korral ei tohi kunagi määrata mitte-selektiivseid b-adrenoblokaatoreid (nt propranolool). Kardioselektiivsete b-adrenoblokaatorite kasuta-misel tuleb olla ettevaatlik.
ÜLEANNUSTAMINE: Üleannustamisel tekivad treemor, peavalu ja tahhükardia. Eelistatava anti-doodina on sobiv mõni kardioselektiivne b-adrenoblokaator. Patsiendil, kellel on esinenud bronhospasm, tuleb viimaste kasutamisel olla ettevaatlik.
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: Temperatuuril kuni 30 °C, külmumise ja otsese päikesevalguse eest kaitstult, 2 aastat. Ballooni ei tohi avada, lõhkuda ega põletada ka juhul, kui see on tühi.
Ravimi terapeutiline toime võib väheneda, kui balloon on külm.
PAKEND: Spetsiaalselt disainitud huulikuga inhalaator, mille sisse käib balloon SEREVENT alumiiniumist konteineris (120 annust).
TOOTJA: GLAXO WELLCOME
Info - originaal.
Küsi apteekrilt