ROZEX GEEL 7,5MG/G 30G

Retseptiravim

15,53 €


Piirhind €14.1

Haigekassa 50% soodustusega €9.73

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Metronidazolum
Toimeaine kogus
7.5 MG/G
Ravimivorm / pakend
GEEL
Kogus pakendis
30G

ROZEX
geel

Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. 0,75% geel. Geeli 1 g sisaldab 7,5 mg metronidasooli.
Abiained: karbomeer 940, propüleenglükool, dinaatriumedetaat, metüülparahüdroksübensoaat, propüülparahüdroksübensoaat, naatriumhüdroksiid ja puhastatud vesi.

Tootja: Müügiloa hoidja:
Laboratoires GALDERMA S.A.
Zone industrielle de Montdésir
74540 ALBY SUR CHERAN
Prantsusmaa Laboratoires GALDERMA S.A.
Tour Europlaza - La Défense 4
20 avenue André Prothin
92927 LA DEFENSE Cedex - Prantsusmaa

Müügiloa esindaja Eestis: OÜ Ravekos
Luise 40-13
10142 Tallinn

Omadused ja toime. Metronidasool on nitroimidasooli derivaat, millel on antibakteriaalne ja algloomadevastane toime.

Näidustus. Rosacea paikne ravi.
Haigusnähtudeks võivad olla punetus, vistrikud ja laienenud veresooned näol.

Vastunäidustused. Ülitundlikkus metronidasooli või geeli abiainete suhtes.
Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil esineb teadaolev ülitundlikkus.

Ettevaatust! ROZEX geel võib põhjustada pisaravoolu. Seetõttu tuleb vältida geeli sattumist silma. Kui geel peaks kogemata silma sattuma, loputage kohe rohke veega. Kui tekivad paiksed ärritusnähud, tuleb ravimit kasutada harvem või selle kasutamine ajutiselt katkestada. Metronidasool on nitroimidasooli derivaat ja selle kasutamisel peab olema ettevaatlik patsientidel, kellel esinevad või on esinenud vereloomehäireid.

Toime reaktsioonikiirusele (liiklusohtlikkus). Puudub.

Rasedus ja imetamine. Kui te olete rase või planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Koostoimed teiste ravimitega. Geeli paiksel manustamisel on koostoimete teke vähetõenäoline. Sellega tuleb siiski arvestada juhul, kui patsient saab samaaegset vere hüübimist takistavat ravi. Suu kaudu manustatav metronidasool võib tugevdada kumariini derivaatide ja varfariini vere hüübimist takistavat toimet. Informeerige arsti teistest kasutatavatest ravimitest.

Annustamine. Ravimi annuse määrab arst, see oleneb teie haiguse raskusest.
Kanda õhukese kihina haigusest haaratud nahapiirkondadele kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Enne ravimi manustamist tuleb vastav piirkond puhastada.
Pärast geeli manustamist peske käed puhtaks.

Üleannustamine. Üleannustamise juhtusid ei ole kirjeldatud.

Kõrvaltoimed. Sarnaselt kõikide ravimitega võib ka ROZEX geel mõnikord põhjustada soovimatuid kõrvaltoimeid. Geeli kasutamisel võivad tekkida kipitus- või kõrvetustunne, sügelus, nahaärritus ja mööduv punetus. Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga.

Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Säilitada temperatuuril kuni 25oC. Mitte lasta külmuda. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Pakend. 15 g, 30 g või 50 g geeli tuubis.

Pakendi infolehe kaasajastamise aeg - 10/2000.

Infoleht kooskõlastatud juulis 2001.

Info - tootja esindajalt 02.12.02
Küsi apteekrilt