PULSS-OKSÜMEETER MICROLIFE OXY 300

102,67 €
Toode on hetkel laost otsas

Ravimivorm / pakend
PULSS-OKSÜMEETER

Tootetutvustus, otstarve
Seade pulsi ning arteriaalse vere hemoglobiini hapnikuga rikastumise määramiseks protsentides mitteinvasiivselt näpuotsast. Vajalik respiratoorsete haiguste, kõrgmäestiku tingimustes ning spordiga tegelemisel.

Kasutamisjuhised
1. Patareide paigaldamine «Patareide paigaldamine 7» toodud juhiseid.
2. Sisestage üks sõrm (küüs ülalpool;soovtavalt nimetis või keskmine sõrm) seadme sõrmeavasse. Veenduge, et sõrm on täielikult sisestatud nii, et sensor katab täielikult sõrmeotsa.
3. Vabasatge seade,et klamber langeks alla sõrmele.
4. Vajutage ON/OFF nuppu 1, et seade sisse lülitada.
5. Ärge raputage sõrme testimise ajal. Soovitav on hoida mõõtmise ajal keha paigal.
6. Mõõtmise väärtused kuvatakse ekraanil mõne sekundi pärast.
7. Eemaldage sõrm seadmest. Ekraanile ilmub teade «Finger Out».
8. Seade lülitub automaatselt välja umbes 8 sekundi pärast sõrme eemaldamist seadmest.

Tulba kõrgus graafikul 5 näitab pulsi ja signaali
tugevust. Tulba kõrgus peab olema, sobivaks lugemiseks, kõrgem kui 30%.

Seade peab olema võimeline õigesti mõõtma pulssi et saada korrektne SpO2 väärtus. Veenduge et pole midagi pulsi mõõtmist takistavat,
ennem kui tuginete SpO2 mõõtmise tulemusele.
Maksimaalne aeg kui ühele tegevuskohale peaks olema alla 30 minuti, õigeks anduri väljareguleerimiseks ja naha terviklikkuse tagamiseks.

Koostisosade loetelu
Pulss-oksümeetr, hoiukott ja kinnitus rihm.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
2. Tähtsad ohutusjuhised
• Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige
kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.
• Ärge kunagi pange seda seadet üleni vette või
muudesse vedelikesse. Puhastamisel järgige
alalõigus «Puhastamine ja desinfitseerimine»
toodud juhiseid.
• Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest
kahjustunud või täheldate sellel midagi ebatavalist.
• Ärge ühelgi juhul seadet avage.
• See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege
seda ettevaatlikult. Järgige alalõigus «Tehnilised
andmed» kirjeldatud hoiu- ja kasutustingimusi!
• Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
• Seadme töö võib olle häiritud kui seda kasutatakse
tugeva elektromagnetvälja läheduses nagu mobiiltelefon,
raadio ning me soovitame hoiduda neist vähemalt
1 m kaugusele (vastavalt 60601-1-2 tabel 5).
Juhtudel kui kahtlustate et seda pole võimalik vältida,
palun kontrollige eelnevalt seademe töökorraseisundit.
• Mitte kasutada seadet MRI ja CT keskkonnas.
• Antud seade pole mõeldud pidevaks monitoorimiseks.
• Antud seadmel pole alarmi funktsiooni ning seetõttu
pole see sobiv medtsiinilste tulemuste hinnanguks. Ärge
kasutage seadet olukordades kus on vajalik alarm.
• Ärge steriliseerige seadet autoklaavis või etüleenoksiid
sterilisatsiooniga.
• Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke
patareid selle seest välja.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada;
mõned selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad
need alla neelata. Olge teadlik kägistamise riskist
kui seade on varustatud juhtmete ja voolikutega.
Selle seadme kasutamine ei ole kavandatud
asendama teie arsti konsultatsiooni.

Säilitamistingimused
Töötingimused: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F
≤ 80 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
≤ 93 % suhteline maksimaalne niiskus

Seadme ja pakendi sisu
Pulss-oksümeeter, hoiukott, kinnitus rihm, kasutusjuhend.

Tootja või tootja volitatud esindaja
Allim UPI OÜ
Vae 16, Laagri

Päritoluriik
Shveits