PULMICORT TURBUHALER INHAL PLV 0,2MG/D 100D

Retseptiravim

17,20 €


Piirhind €10.5

Haigekassa 50% soodustusega €13.2

Haigekassa 75% soodustusega €11.2

Haigekassa 90% soodustusega €10

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Budesonidum
Toimeaine kogus
200 MCG/D
Ravimivorm / pakend
INHAL PLV
Kogus pakendis
100D

PULMICORT TURBUHALER® 200MCG/D 200D
Inhaleeritav pulber dosaatoris
Budesoniid
INN. Budesonidum
ATC-kood. R03BA02
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: Inhaleeritav pulber dosaatoris TURBUHALER ühekordsete annustega 100 µg, 200 µg või 400 µg, ei sisalda konservante ega teisi lisandeid.
NÄIDUSTUSED: Bronhiaalastma hoogude ja/või bronhospasmi profülaktika.
Annustamine on individuaalne. Kui glükokortikosteroidravi alusta-takse astma ägenemise perioodil või patsiendil, kellel on peroraalset glükokortikosteroidi annust vähendatud või ravi katkestatud, on annus järgmine:- täiskasvanule 200...1600 µg ööpäevas 2...4 osaks jagatuna, raskematel juhtudel 800...1600 µg ööpäevas. Tavaliselt piisab ravimi manustamisest hommikul ja õhtul. Ravimi manustamine 1 kord ööpäevas (hommikul või õhtul) sobib haigele, kelle ööpäevane budesoniidi annus on 200...400 µg. Astma süvenemise korral tuleb suurendada ravimi ööpäevast annust ja inhalatsioonide sagedust;
- üle 6-aastasele lapsele manustatakse 200...800 µg ööpäevas, jagatuna 2...4 osaks.
Kui saabub vajalik raviefekt, tuleb annust järk-järgult vähendada miinimumini, mis võimaldab kliiniliste nähtude vältimist. TURBU-HALER’i abil manustatud ravimi depositsioon kopsudesse on parem kui survestatud aerosooliga manustamisel, see võimaldab stabiilses seisundis haigetel aerosoolilt PULMICORT TURBUHALER’ile üle minnes ravimi annust vähendada.
Tugevamat ravitoimet vajavale patsiendile soovitatakse suuremat ravimi annust manustada PULMICORT TURBUHALER’iga, sest nii on oht glükokortikosteroidide negatiivsete kõrvaltoimete tekkeks väiksem kui peroraalse glükokortikosteroidravi korral.
Patsientidel, kes ei sõltu peroraalsest glükokortikosteroidist, saabub ravitoime tavaliselt 10 päevaga. Bronhide intensiivse limasekretsiooni korral võib ravi algul kasutada paralleelselt lühiajalise (ca 2 nädalat) kuurina suu kaudu manustatavat glükokortikosteroidi.
Patsiendid, kes sõltuvad peroraalsest glükokortikosteroidist, peaksid inhaleeritavale steroidhormoonravile ülemineku algul olema suhte-liselt stabiilses seisundis. PULMICORT’i manustamine toimub esialgu 10 päeva vältel suurtes annustes samaaegselt peroraalse raviga. Seejärel vähendatakse glükokortikosteroidi peroraalset annust järk-järgult minimaalseni. Prednisolooni (või toimelt ekvivalentse kortikosteroidi) annust vähendatakse 2,5 mg võrra kuus. Enamasti õnnestub suu kaudu manustamist asendada inhalatsioonraviga.
NB! Patsiendile on vaja selgitada, et ta hingaks huuliku kaudu sisse järsult, tugevalt ja sügavalt. Eriti on seda vaja õpetada lastele. Pärast iga inhalatsiooni tuleb loputada suud. Inhaleerimisel ei tarvitse patsient tunda ravimit ega tema lõhna, sest eritunud ravimi kogus on väga väike.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus budesoniidi suhtes.
Ettevaatust kopsutuberkuloosi ning hingamisteede seenhaigusi ja viirusinfektsioone põdevate haigete korral. Immuundepressiivset ravi saavad lapsed on infektsioonidele vastuvõtlikumad kui terved lapsed. Nendel lastel võib nt tuulerõugete või leetrite kulg raskeneda või lõppeda letaalselt. Immuundepressiooniga lapsi või täiskasvanuid, kes ei ole neid haigusi põdenud, tuleb väga hoolikalt jälgida ja vältida nakatumisvõimalust. Nakatumisvõimaluse korral on näidustatud Varicella zoster-immuun-globuliini (VZIG) või intravenoosse immuun-globuliini kompleksi (IVIG) manustamine. Tuulerõugetesse nakatumise korral tuleb kasutada viirusevastaseid ravimeid.
Astmahaigele, kelle seisund hingamisteede viirusinfektsioonide tõttu halveneb, on näidustatud lühike peroraalne glükokortikosteroidi ravikuur. Kliinilised uuringud on näidanud, et regulaarselt inhaleeritavat glükokortikosteroidravi saavatel astmahaigetel on viirusinfekt-sioonidega kaasuv oht tunduvalt väiksem.
Peroraalselt glükokortikosteroidravilt üleminekul inhalatsioonile PULMICORT TURBUHALER’iga võib täheldada nohu, ekseemi, lihas- või liigesvalu. Neil juhtudel on ajutiselt vaja uuesti suurendada peroraalsete glükokortikosteroidide annust. Väsimus, peavalu, iiveldus ja oksendamine võivad viidata glükokortikosteroidide vaegusele. Astma ägenemisel vajatakse kompleksset ravi suu kaudu ja inhalatsiooni teel.
RASEDUS JA IMETAMINE: Raseduse ajal ei tohi ravimit kasutada ilma tungiva vajaduseta. Loomkatsetes põhjustab budesoniid loote väärarenguid. Inimestel ei ole seda tuvastatud. Kui raseduse ajal osutub glükokortikosteroidide kasutamine vältimatuks, tuleb eelistada nende manustamist inhalatsioonina. Nii on nende kahjulik süsteemne toime väiksem kui ekvivalentsetes annustes suu kaudu manustatult.
KÕRVALTOIMED: Kõri kerged ärritusnähud, köha, hääle kähisemine. Suuõõnes ja neelus võib tekkida kandidoos. Harva nõgestõbi, lööve või dermatiit. Lastel on täheldatud närvilisust, rahutust, depressiooni ja käitumis-hälbeid.
Et vältida kandidoosi teket suus ja glükokortikosteroidide süsteem-seid toimeid, tuleb pärast manustamist suud veega loputada.
PULMICORT ei ole liiklusohtlik.
KOOSTOIMED: Budesoniidi kasutamisel koos tsimetidiiniga (1000 mg ööpäevas) pidurdab viimane budesoniidi metabolismi maksas. Kliiniliselt ei ole sellel olulist tähtsust.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Budesoniid on tugeva paikse toimega glükokortikosteroid, mis metaboliseerub 90% maksas väheaktiivseteks metaboliitideks. Budesoniidil on põletiku- ja anafülaksiavastane ning allergilistele reaktsioonidele kaasuvat bronhide obstruktsiooni vähendav toime.
Budesoniid vähendab hingamisteede reaktsioone histamiini ja teiste bioloogiliselt aktiivsete ainete suhtes, väheneb pingutusastma hoo oht. Pärast ühekordset manustamist kergeneb hingamine mõne tunni jooksul. Sarnaselt teistele glükokortikosteroididele saabub budesoniidravi täielik toime alles paari päeva pärast.
25...30% manustatud ravimist sadestub kopsudesse. 1 mg budesoniidi inhalatsiooni järel saabub maksimaalne kontsentratsioon (3,5 nmol/l) plasmas 20 min pärast.
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: Temperatuuril kuni 30 °C, 2 aastat.
PAKEND: Inhaleeritav pulber dosaatoris, 0,1 mg, 0,2 mg või 0,4 mg annuses, 200 annust.
TOOTJA: ASTRA
Info - originaal. Infot mitte välja printida!
Küsi apteekrilt