OXIS TURBUHALER INHAL PULBER 9MCG/D 60D

Retseptiravim

25,92 €


Piirhind €18.9

Haigekassa 50% soodustusega €17.72

Haigekassa 75% soodustusega €13.62

Haigekassa 90% soodustusega €11.16

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Formoterolum
Toimeaine kogus
9 MCG/D
Ravimivorm / pakend
INHAL PLV
Kogus pakendis
60D

OXIS TURBUHALER
AstraZeneca

Inhalatsioonipulber

Formoterool
INN. Formoterolum
ATC-kood. R03AC13
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Inhalatsioonipulber sisaldab formoterooli 4,5 mg/annuses või 9 mg/annuses.

Näidustused. Bronhiaalastma. Bronhospasm kroonilise bronhiidi või kopsuemfüseemi korral.
Annustamine. OXIS TURBUHALERi annustamine on individuaalne. Säilitusravis kasutatakse OXIS TURBUHALERit lisaks kortikosteroididele.
Täiskasvanud ja eakad: tavaline annus on 4,5-9 µg 1 või 2 korda päevas. Ravimit võib manustada hommikul ja/või õhtul. Ravimi õhtuse annustamisega välditakse öiste astmasümptomite esinemist ja sellest tingitud ärkamisi.
Mõned patsiendid vajavad 18 µg-st annust 1 või 2 korda päevas. Maksimaalne lubatud annus ööpäevas on 36 µg.
Raviks tuleb kasutada minimaalset efektiivset annust, seetõttu võib eeltoodud annuseid kasutada ka patsientidel, kes ei vaja pidevat säilitusravi. Säilitusravil oleval patsiendil võib ägeda bronhospasmi kupeerimiseks kasutada lisaannuseid. Maksimaalne lubatud annus 24 tunni jooksul on 54 µg. ß2-agonistide suurte annuste pikemaajaline kasutamine (enam kui 3 järjestikusel päeval) viitab vajadusele raviskeemi korrigeerida.
6-aastased ja vanemad lapsed: tavaline annus on 4,5-9 µg 1 või 2 korda päevas. Ravimit võib manustada hommikul ja/või õhtul. Maksimaalne lubatud annus ööpäevas on 36 µg.
Koormusest indutseeritud bronhospasmi profülaktika täiskasvanutel ja üle 6-aastastel lastel: 4,5 või 9 µg enne koormust.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus formoterooli või laktoosi suhtes.
Ettevaatust! Astmahaiged, kes vajavad pidevat b2-agonistravi, peavad lisaks saama ka regulaarset ja adekvaatsetes annustes põletikuvastast ravi. Patsiente tuleb instrueerida, et nad pärast ravi alustamist OXIS TURBUHALERiga jätkaksid põletikuvastase ravimi manustamist isegi siis, kui sümptomid vähenevad. Kui patsiendil püsivad astma süptomid või kui sümptomite kontrolliks on vajalik suurendada bronhodilataatori annust, on tegemist haiguse ägenemisega ning raviskeem vajab korrigeerimist. Nagu kõikide teiste b2-agonistide puhul, tuleb olla ettevaatlik ravimi kasutamisel türeotoksikoosi, südame isheemiatõve, tahhüarütmiate või ägeda südamepuudulikkusega patsientidel.
Ettevaatlik tuleb olla ka patsientide korral, kelle EKG-s esineb QT-intervalli pikenemine.
Kuna b2-agonistid omavad hüperglükeemilist toimet, tuleb diabeedihaigetel ravi käigus regulaarselt määrata vere glükoosisisaldust.
b2-agonistravi tulemusena võib tekkida potentsiaalselt ohtlik hüpokalieemia. Eriti ettevaatlik tuleb olla ägeda astmahoo korral, , sest hüpoksia süvendab nimetatud riski. Hüpokalieemilist efekti võivad süvendada ka ravimite koostoimed (vt Koostoimed). Eeltoodud situatsioonide korral on soovitatav jälgida kaaliumi plasmasisaldust.
Neeru- või maksapuudulikkus ei mõjuta formoterooli farmakokineetikat. Kuna ravim elimineerub peamiselt metabolismi teel, võib väljendunud maksatsirroosiga patsientidel eeldada formoterooli plasmasisalduse suurenemist.
OXIS TURBUHALER sisaldab laktoosi 450 µg/annuses. Antud kogus ei põhjusta tavaliselt laktoosi intolerantsusega patsientidel probleeme.
Liiklusohtlikkus. OXIS TURBUHALER ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.
Rasedus ja imetamine. Kliiniline kogemus rasedatel on limiteeritud. Loomkatsetes on formoterool terapeutilistest annustest tunduvalt suuremate annuste kasutamise korral põhjustanud implantatsioonihäiret ja loote kaalu ning varase postnataalse elulemuse vähenemist. OXIS TURBUHALERit tohib raseduse ajal kasutada erilise ettevaatlikkusega, seda eriti raseduse I trimestril ja vahetult enne sünnitust.
Ei ole teada kas formoterool eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohiks OXIS TURBUHALERit ordineerida rinnaga toitvatele emadele.
Kõrvaltoimed.
Sagedasemad (>1/100) Kesknärvisüsteem Peavalu
Kardiovaskulaarsüsteem Palpitatsioonid
Skeleti-lihassüsteem Treemor
Vähem sagedased Kesknärvisüsteem Agiteeritus, rahutus, unehäired
Skeleti-lihassüsteem Lihaskrambid
Kardiovaskulaarsüsteem Tahhükardia
Harvad(<1/1000) Nahk Eksanteemid, urtikaaria, pruuritus
Respiratoorne süsteem Bronhospasm
Metaboolne süsteem Hüpokalieemia

Treemor ja palpitatsioonid on tavaliselt mööduva iseloomuga ning vähenevad ravi jätkamisel.
Nagu kõikide inhaleeritavate ravimite korral võib (äärmiselt harva) tekkida paradoksaalset bronhospasmi.
Üksikjuhtudel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid: iiveldust, maitsehäireid, segasust, stenokardiat, vererõhu kõikumisi ja hüperglükeemiat.
Ravi b2-sümpatomimeetikumidega võib põhjustada glükoosi, vabade rasvhapete, glütserooli ja ketokehade sisalduse suurenemist veres.
Koostoimed. OXIS TURBUHALERiga ei ole teostatud spetsiaalseid koostoimeuuringuid.
b-adrenoblokaatorid (ka silmatilgad) võivad nõrgendada OXIS TURBUHALERi toimet.
b2-agonistravi tulemusena võib tekkida hüpokalieemia, mida potenseerib ksantiini derivaatide, kortikosteroidide ja diureetikumide samaaegne kasutamine (vt Ettevaatust).
Samaaegne ravi kinidiini, disopüramiidi, prokaiinamiidi, fenotiasiinide, antihistamiinikumide (terfenadiiniga), MAO inhibiitorite ja tritsükliliste antidepressantidega võib põhjustada QT-intervalli pikenemist ja suurendada ventrikulaarsete arütmiate tekke riski.
L-Dopa, L-türoksiin, oksütotsiin ja alkohol suurendavad b2-agonistide kardiaalsete kõrvaltoimete tekke riski.
Üleannustamine. Üleannustamisel tekivad tõenäoliselt b2-agonistidele tüüpilised kõrvaltoimed: treemor, peavalu, palpitatsionid ja tahhükardia. Võivad tekkida ka hüpotensioon, metaboolne atsidoos, hüpokaleemia ja hüperglütseemia. Ravi on sümptomaatiline.
Omadused ja farmakokineetika. Formoterool on selektiivne b2-agonist. Reversiibelse hingamisteede obstruktsiooniga patsientidel avaldab formoterool bronhodilateerivat toimet. Bronhe laiendav toime saabub kiiresti, juba 1-3 minuti jooksul pärast ravimi inhaleerimist ja kestab pärast ühekordset manustamist keskmiselt 12 tundi.
Farmakokineetika. Inhaleeritud formoterool imendub kiiresti ja maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 15 minuti pärast. Uuringutes on formoterooli kopsudepositsioon Turbuhaler'ist inhaleerimisel olnud vahemikus 28-49% manustatud annusest (21-37% mõõdetud annusest). Biosaadavus kõrgeima kopsudepositsiooni korral oli 61% manustatud annusest. U 50% ravimist seondub plasmavalkudega. Formoterool metaboliseerub otsese glükuronidatsiooni ja O-demetülatsiooni teel. Pärast inhaleerimist eritub 8-13% manustatud formoterooli annusest muutumatul kujul uriiniga. Terminaalne pooväärtusaeg pärast ravimi inhaleerimist on 8 tundi.
Kasutamis/käsitsemisjuhend. OXIS TURBUHALER töötab sissehingatava õhuvoolu printsiibil Kui patsient inhaleerib läbi inhalaatori huuliku, kandub ravim koos sissehingatava õhuga hingamisteedesse.
NB! Ravimi optimaalseks manustamiseks on oluline instrueerida patsienti, et ta teeks maksimaalselt sügava ja jõulise sissehingamise läbi inhalaatori huuliku.
OXIS TURBUHALERi kasutamisel ei pruugi patsient tunda ravimit või selle maitset, sest manustatud ravimi kogus on väga väike.
Igas inhalaatori pakendis on üksikasjalik inhalaatori kasutamise juhis.
Abiained. Laktoosmonohüdraat.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Temperatuuril alla 30 °C, tihedalt ümbrisega kaetult, 24 kuud.
Pakend. OXIS TURBUHALER on mitmeannuseline, sissehingatava õhuvoolu printsiibil töötav pulberinhalaator. Inhalaator on valmistatud plastikosadest. Iga inhalaator sisaldab 60 doosi.


Info - tootja esindajalt 23.04.02
Küsi apteekrilt