OSPAMOX TBL 500MG N12

Retseptiravim

3,26 €
Toode on hetkel laost otsas

Piirhind €1.68

Haigekassa 50% soodustusega €3.26

Haigekassa 75% soodustusega €3.26

Haigekassa 90% soodustusega €3.26

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Amoxicillinum
Toimeaine kogus
500 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N12

NB! Ravimeid ei osteta tagasi ning neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks.

Hoiatus!

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

NB! Ravimeid ei osteta tagasi ning neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks.

Hoiatus!

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
OSPAMOX®
Biochemie

Kapslid, tabletid

Amoksitsilliin
INN. Amoxicillinum
ATC-kood.J01CA04
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Kapsel sisaldab 250 mg amoksitsilliini.
Film-kattega tablett sisaldab 500 mg amoksitsilliini.

Näidustused. Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: otiit, sinusiit, kroonilise bronhiidi ägenemine, uroinfektsioon, endokardiidi profülaktika. Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.
Kliiniliselt oluline toimespekter: Enterococcus (välja arvatud vankomütsiinresistentne Enterococcus), Escherichia coli (esineb resistentseid tüvesid), Haemophilus influenzae (esineb resistentseid tüvesid), Listeria, Proteus mirabilis (esineb resistentseid tüvesid), Salmonella (esineb resistentseid tüvesid), Streptococcus (välja arvatud penitsilliinresistentne Streptococcus pneumoniae).
Annustamine. Ravimit tuleb võtta rohke vedelikuga. Annused sõltuvad infektsiooni lokalisatsioonist ja tekitajast. Tavaliselt tuleb ööpäevane annus jaotada kolmele korrale. Annustamisel lastele lähtutakse annusest kehakaalu grammi kohta, seejuures ei tohi ületada täiskasvanute maksimaalseid annuseid. Kuna kapslit ei saa poolitada, ei sobi see ravimvorm vähem kui 18,75 kg kaaluvatele lastele (5-6-aastased), mistõttu neil tuleb kasutada sobivamat ravimvormi (suspensiooni).
Keskmised annused: lapsed 20-40 mg/kg/ööpäevas, täiskasvanud 750-1500 mg/ööpäevas.
Soovitatavad annused. 10-14-aastased lapsed: 250 mg 3 korda päevas. Noorukid ja täiskasvanud: 250 mg või 500 mg 3 korda päevas. Täiskasvanutel ei tohi ületada annust 4,5 g ööpäevas.
Amoksitsilliin imendub seedetraktist hästi.
Endokardiidi profülaktika hammaste ekstraktsiooni korral südameklapi proteesiga patsiendil. Täiskasvanutele 3000 mg amoksitsilliini 1 tund enne hamba eemaldamist. Seejärel 6 tunni pärast 1500 mg. Lastele 50 mg/kg, seejärel 6 tunni pärast 25 mg/kg. Ei tohi ületada täiskasvanu annust.
Helicobacter pylori infektsiooniga seotud petilise haavandi kombineeritud ravi: 1000 mg 2 korda päevas 7 päeva koos omeprasooli ja klaritromütsiiniga või ranitidiinvismuttsitraadi ja klaritromütsiiniga.
Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidele. Neerufunktsiooni kahjustusega (seerumi kreatiniin üle 352 mmol/l, kliirens alla 30 ml/min) tuleb annust vastavalt vähendada ja/või pikendada annuste vahelist intervalli. Kui kreatiniini kliirens on vahemikus 15...40 ml/min, tuleb amoksitsilliini manustada umbes 12-tunnise intervalliga. Kui kreatiniini kliirens on <10 ml/min, tuleb amoksitsilliini manustada 24- tunnise intervalliga.
Vastunäidustused. Anamneesis ülitundlikkus penitsilliinide suhtes. Tuleb arvestada ristuva allergia võimalusega tsefalosporiinidele ülitundlikel haigetel. Amoksitsilliini ei tohi manustada mononukleoosi ja lümfoomide korral, kuna neil haigetel on suurenenud risk nahareaktsioonide tekkeks. Amoksitsilliin ei ole näidustatud seedetrakti haiguste korral, kui esineb kestev diarröa või oksendamine, sest ravimi imendumine võib olla ebapiisav. Antibiootikumid ei ole näidustatud ägedate respiratoorsete viirusinfektsioonide raviks. Erilist ettevaatust nõuab kasutamine haigetel allergilise diateesi, bronhiaalastma või kõrge palavikuga.
Ettevaatust! Haigeid tuleb hoiatada võimalikest allergilistest reaktsioonidest ja selgitada vajadust nendest teatada. Ägedate allergiliste reaktsioonide (urtikaaria, anafülaksia) tekkmisel tuleb ravimi manusta-mine koheselt lõpetada ja vajadusel manustada adrenaliini, antihistamiine ja kortikosteroide. Ravi efektiivsuse kindlustamiseks on äärmiselt vajalik adekvaatse vedelikukoguse tarbimine ja küllaldase diureesi tagamine. Kolangiidi ja koletsüstiidi korral sobib antibiootikum monoteraapiana vaid kergetel juhtudel, kui sellega ei kaasne kolestaasi. Haigetel, kes saavad ravi suurtes annustes ja pikka aega, tuleb jälgida maksafunktsiooni näitajaid. Neeruhaigetel ja nahalööbe ilmnemisel tuleb teostada uriinianalüüs ja määrata neerufunktsiooni näitajad. Kestva ravi korral jälgida vereanalüüsi, avastamaks võimalikku antikehadega seotud hemo-lüütilist aneemiat. Pikaajalise ravi korral on vaja arvestada resistentsete mikroorganismide või seente kolonisatsiooni võimalusega. Sellisel juhul tuleb OSPAMOXi kasutamine lõpetada ja ravida vastavat superinfekt-siooni tavapäraste vahenditega. Kestva diarröaga haigetel tuleb arves-tada antibiootikumide tarvitamisega seotud pseudomembranoosse koliidi tekke võimalusega (verekiududega limane vesine iste, tuim difuusne või koolikuline kõhuvalu, palavik, vahel tenesmid). Kuna selline seisund võib muutuda eluohtlikuks, tuleb OSPAMOXi kasutamine koheselt lõpetada. Soole peristaltikat pidurdavad vahendid on vastunäidustatud.
Rasedus ja imetamine. Senini puuduvad tõendid, mis kinnitaksid amoksitsilliini embrüotoksilist, teratogeenset või mutageenset toimet. Amoksitsilliin eritub rinnapiima.
Kõrvaltoimed. Esineda võivad mööduvad kõrvaltoimed, eeskätt gastrointestinaalsed (nt iiveldus, diarröa). Kuna amoksitsilliin imendub paremini kui ampitsilliin, esinevad amoksitsilliini kasutamisel need kõrvaltoimed harvem. Diarröa ilmnemisel ravi ajal tuleb arvestada pseudomembranoosse koliidi tekke võimalusega (vt Ettevaatust).
Harva on esinenud ülitundlikkusreaktsioone, sh urtikaariat, hüpertermiat, liigesvalusid, multiformset erüteemi, eksfoliatiivset dermatiiti, Quincke ödeemi ja verepildi muutusi nagu trombotsütopeenia, agranulotsütoos, leukopeenia ja eosinofiilia. Loetletud kõrvaltoimed mööduvad mõne päevaga. Nagu teisedki penitsilliinirea ravimid, võib OSPAMOX põhjustada mõnikord süsteemseid reaktsioone (anafülaksia). Kirjeldatud on eksfoliatiivse dermatiidi ja multiformse erüteemi juhtumeid. Samuti sarnaselt teiste penitsilliinirea preparaatidega, võib ka OSPAMOX vahel põhjustada peavalu, väsimust, glossiiti, stomatiiti, palavikku, liigesvalusid ja interstitsiaalset nefriiti. Mõnedel juhtudel on täheldatud transami-naaside kerget ja mööduvat (ALAT ja ASAT) aktiivsuse tõusu seerumis.
Koostoimed. Haigetel, kes kasutavad samaaegselt allopurinooli, on kõrgem risk nahareaktsioonide tekkeks. Antud sümptomi tekkemehha-nism ei ole siiani lõplikult selge. Nagu kõik penitsilliinirea preparaadid, toimib ka amoksitsilliin vaid paljunevatesse mikroorganismidesse, mistõttu seda ei tohi kombineerida bakteriostaatiliste antibiootikumidega (nt tetratsükliin, klooramfenikool). Vastavalt mikroorganismi tundlikkusele võib amoksitsilliini kombineerida teiste bakteritsiidsete antibiootikumitega (tsefalosporiinid, aminoglükosiidid). Samaaegsel kasutamisel probenet-siidiga võib suureneda plasmakontsentratsioon, kuna väheneb eliminat-sioon neerude kaudu.Teisalt võib ka OSPAMOXi normaalne jaotuvus ja levik organismi kudedes probenetsiidi toimel väheneda. Harva, nagu teised antibiooti-kumidki, võib amoksitsilliin vähendada suukaudsete hormonaalsete rasestumisvastaste ravimite efektiivsust. Antatsiidide samaaegsel kasutamisel väheneb amoksitsilliini imendumine. Mitteensümaatilistel meetoditel määratud uriini suhkrusisalduse näitajad võivad olla valepositiivsed. Urobilinogeeni testid võivad olla häiritud.
Sobimatus. Puuduvad andmed võimalikust sobimatusest teiste preparaatidega enteraalse manustamise korral.
Omadused ja farmakokineetika. Amoksitsilliin on tugevatoimeline laia toimespektriga penitsilliinirühma antibiootikum. Amoksitsilliini toime saabub väga kiiresti. Sarnaselt teiste penitsilliinidega pärsib ta raku seina sünteesi. Tänu laiale toimespektrile toimib nii grampositiivsetesse kui ka gramnegatiivsetesse bakteritesse.
Amoksitsilliin imendub hästi seedetraktist, seda ka söögikorra ajal. Ravim imendub lõplikult peensooles. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 1-2 tundi pärast manustamist. Amoksitsilliin jaotub ühtlaselt organismi kudedes ja vedelikes, ka mädases bronhiaalsekreedis. Kui maksa sekretsioon ei ole kahjustatud, on tagatud ka ravimi kõrge biliaarne kontsentratsioon. Amoksitsilliini poolväärtusaeg on 1-2 tundi. Eritub peamiselt neerude kaudu. Üle poole suukaudsest annusest eritub uriiniga terapeutiliselt aktiivses vormis.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Temperatuuril kuni 25 °C, niiskuse ja valguse eest kaitstult, 4 aastat.
Pakend. 250 mg kapslid, 10 tk pakendis või 100 blisterpakendit (haiglapakend). 500 mg film-kattega tabletid, 10 tk pakendis või 100 blisterpakendit (haiglapakend).

04.03.02
Küsi apteekrilt