NOLVADEX D TBL 20MG N30

Retseptiravim

6,33 €


Piirhind €6.3

Haigekassa 50% soodustusega €4.43

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.53


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Tamoxifenum
Toimeaine kogus
20 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N30

NOLVADEX D TBL 20MG N30
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: NOLVADEX - tabletid, mis sisaldavad 10 mg tamoksifeeni tamoksifeentsitraadina.
NOLVADEX D - tabletid, mis sisaldavad 20 mg tamoksifeeni tamoksifeentsitraadina.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: NOLVADEX on mittesteroidne antiöstrogeen, mis takistab endogeense östrogeeni toimet arvatavasti tsütoplasma östrogeeni retseptoritega seostumise teel. Kliinilised uuringud on näidanud, et tulemusi saadakse ka östrogeenist sõltumatute tuumorite ravis, mis viitab ka teiste toimemehhanismide olemasolule.
Suu kaudu manustamisel imendub ravim kiiresti, maksimaalne konsentratsioon seerumis saabub 4...7 tunniga. Püsiv kontsentratsioon (300 ng/ml) saabub alles nelja nädala pärast. Tamoksifeen seondub plasmavalkudega üle 99%. Metaboliseerub hüdroksüleerumise, demetüleerumise ja konjugatsiooni teel. Tekib arvukalt metaboliite, millel on samasugune toime nagu pôhipreparaadil ja mis koosmoodustavad ühe osa ravimi terapeutilises toimes. Eritub roojaga. Tamoxifeenil poolväärtusaeg onkeskmiselt 7 ööpäeva, tema tähtsaimal metaboliidil, n-desmetüültamoksifeenil - 14 ööpäeva.
NÄIDUSTUSED: Rinnanäärmevähk.
ANNUSTAMINE: 20...40 mg päevas ühekordse vôi jagatud annusena.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ravimit ei tohi kasutada raseduse ajal. Enne ravi alustamist tuleb rasedus välistada.
RASEDUS JA IMETAMINE: NOLVADEX ei ole osutunud mutageenseks in vitro ja in vivo. Tamoxifeeni pikaajalisel manustamisel hiirtele on täheldatud kasvajaid gonaadides ja rottidel maksakasvajaid. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole inimesele selge. Kuigi on teada, et NOLVADEX ei eritu rinnapiima, ei ole soovitav kasutada seda imetamise ajal.
KÕRVALTOIMED: Kestev manustamine ei põhjusta nii palju ja nii tôsiseid kôrvaltoimeid, kui androgeenide ja östrogeenidega. Võivad tekkida kuumahood, pearinglus, nahalööbed, hôôgumistunne tuumoris, tupevoolus, pruritus vulvae, seedehäired, vedeliku retentsioon, alopeetsia ja nägemishäired (sarvkesta muutused, katarakt, retinopaatia). On täheldatud munasarjade turset ja menstruatsiooni pidurdumist.
Sagedusega tekivad endomeetriumi hüperplaasia, polüübid ja/või kartsinoom. Nende muutuste aluseks on ilmselt NOLVADEX’i östrogeensed omadused. Vaginaalse verejooksu korral tuleb patsienti hoolikalt uurida.
Mônel luumetastaasidega haigel on ravi algul leitud hüperkaltseemiat.
Trombotsüütide hulk võib väheneda (80.000...90.000, harva sellest vähem). Seejuuures ei ole kirjeldatud kalduvust verejooksudele ja trombotsüütide hulk normaliseerub ravi jätkamisel.
On esinenud trombemboolia juhte (see tüsistus on üldsesagedane maliigsuse korral, otsest seost NOLVADEX'iga ei ole leitud).
Võivad tekkida muutused maksaensüümide aktiivsuses, harvem raskemad maksakahjustused (maksa rasvdüstroofia, kolestaas ja hepatiit).
Kui kôrvaltoimed on tugevad, saab neid nõrgendada annust vähendades ja säilitades samal ajal raviefekti.
Viiteid NOLVADEX’i liiklusohtlikkusele ei ole.
KOOSTOIMED: NOLVADEX’i kasutamisel koos kumariini tüüpi antikoagulantidega vôib viimase toime märkimisväärselt suureneda. Nende ravimite kooskasutamisel tuleb patsienti hoolega jälgida.
ÜLEANNUSTAMINE: Loomadel võib 100...200 kordne päevane annus anda östrogeenset toimet. Spetsiifilised antidoodid puuduvad ja üleannustamise ravi on sümptomaatiline.
KÕLBLIKKUSAEG JA SÄILITAMINE: 5 aastat, toatemperatuuril valguse eest kaitstult.
PAKEND: Tabletid 10 mg 30 tk või 250 tk pakendis. Tabletid 20 mg 30 tk pakendis.
TOOTJA: ZENECA
Info - originaal arstiinfo.
Küsi apteekrilt