MONOPRIL TBL 10MG N28

Retseptiravim

4,88 €


Piirhind €2.99

Haigekassa 50% soodustusega €4.63

Haigekassa 75% soodustusega €4.51

Haigekassa 90% soodustusega €4.44

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Fosinoprilum
Toimeaine kogus
10 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N28

MONOPRIL TBL 10MG N28
Tabletid: 10 mg
Pakend: 28 tabletti
OMADUSED JA TOIMED: MONOPRIL kuulub angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorite ravimirühma. Aktiivset toimet avaldab fosinoprilaat, mis tekib organismis fosinopriili hüdrolüüsil. Seega, fosinopriil on nn. eelravim (prodrug). Fosinoprilaat pärsib angiotensiin I konventeerumise angiotensiin II-ks.
Angiotensiin II avaldab organismis lisaks otsesele vasokonstriktoorsele toimele ka mitmeid teisi efekte: aldosterooni sünteesi stimuleerimine, vasaku vatsakese hüpertroofia ja veresoonte remodelleerumise soodustamine jt. Nende mõjude blokeerimine AKE-inhibiitorite, s.h. MONOPRIL'i toimel on arteriaalse hüpertensiooni ja südamepuudulikkuse ravis väga oluline. Lisaks pärsib AKE inhibeerimine bradükiniini lammutamist organismis. Et bradükiniin on tugev vasodilataator, siis tema hulga suurenemine tagab omakorda vererõhu languse organismis.
NÄIDUSTUSED:
*Arteriaalne hüpertensioon (AKE-inhibiitorid kasutusel esmavaliku ravimina)
sobiv monoteraapiaks või ravimkombinatsioonides
*Südamepuudulikkus (täiendava ravimina koos diureetikumidega)
FARMAKOKINEETIKA: Suukaudsel manustamisel imendub MONOPRIL'ist 30-40%. Fosinopriil hüdrolüüsub maksas esteraasi toimel aktiivseks fosinoprilaadiks. See protsess võib aeglustuda maksafunktsiooni häirete korral, kuid konversiooni maht sellegipoolest ei muutu. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 3 tundi pärast manustamist. Fosinoprilaat seondub tugevalt plasmavalkudega (<95%). Ei tungi KNS-i.
Normaalse neeru- ja maksafunktsiooniga haigetel on plasma poolväärtusaeg 11,5 tundi; südamepuudulikkuse korral 14 tundi. Fosinoprilaadi eritumine toimub kahte erinevat rada pidi, seepärast pole neeru- või maksapuudulikkusega haigetel vaja annust vähendada.
Neerupuudulikkuse astmest sõltuvalt kompenseerib fosinoprilaadi eritumise vähenemist neerude kaudu ravimi suurenenud eliminatsioon maksa kaudu. Seetõttu on ravimit lihtne kasutada isegi diabeetilise nefropaatiaga haigetel. Eakatel (>65a.) patsientidel pole vaja ravimi annust muuta.
ANNUSTAMINE: Soovitatav MONOPRIL'i algannus hüpertensiooni korral on 10 mg x 1. Ravi kohaldatakse vastavalt vererõhu muutustele. Tavaline annus on 10-40 mg x 1. Kui monoteraapiaga ei saavutata soovitud vererõhu langust, võib lisada diureetikumi. Südamepuudulikkuse ravis on algannus samuti 10 mg x 1. Kui algannust talutakse hästi, siis võib vastavalt ravitulemustele nädalase intervalliga annust suurendada kuni 40 mg-ni päevas.
MONOPRIL'i vererõhku alandav toime ilmneb 1 tunni jooksul, maksimaalne efekt on 2-6 tundi pärast ravimi võtmist ja antihüpertensiivne toime kestab 24 tundi.
VASTUNÄIDUSTUSED: Rasedus ja rinnaga toitmine, ülitundlikkus ravimi komponentide suhtes. Ei soovitata kasutada bilateraalse neeruarterite stenoosiga haigetel.
KÕRVALTOIMED: MONOPRIL'i talutakse hästi, kõrvaltoimed on üldiselt kerged ja mööduvad. Esineda võivad väsimus, hüpotensioon, pearinglus, peavalu, köha, nahalööve.
Köha on AKE-inhibiitorite, s.h. fosinopriili kasutades tekkiv võimalik kõrvaltoime (vajab arvestamist köha difdiagnostikas). Tavaliselt on köha kuiv, püsiv ja lakkab ravi lõpetamisel.
Angioödeem: AKE-inhibiitoritega, s.h. fosinopriiliga ravitud haigetel on kätel ja jalgadel kirjeldatud angioödeemi. Kui angioödeem haarab keele, kõripealise või kõri, võib kujuneda eluohtlik hingamisteede obstruktsioon. Siis tuleb kohe manustada 0,1% adrenaliini subkutaanselt ja katkestada ravi.
ETTEVAATUST NÕUDVAD JUHUD: *Hüpotensiooni esineb MONOPRIL'iga harva, kuid nagu teistegi AKE-inhibiitorite kasutamisel, võib seda esineda sagedamini hüpovoleemilistel haigetel ja soola defitsiidi korral (tugevat diureetilist ravi saavad või dialüüsil olevad haiged). Enne ravi alustamist tuleb korrigeerida soola defitsiit ja hüpovoleemia. Mööduv hüpovoleemia pole vastunäidustuseks edasisele ravile.
*Südamepuudulikkusega haigetel, eriti kaasuvate neerufunktsiooni häirete korral, võivad AKE-inhibiitorid põhjustada tugevat vererõhu langust, millega võib kaasneda oliguuria ning asoteemia. Sellistel haigetel tuleb MONOPRIL'ravi alustada hoolika arstliku järelvalve all, jälgides neid haigeid hoolikalt esimesel kahel ravinädalal ja alati pärast ravimi annuse tõstmist. Kaaluda tuleks diureetikumi annuse vähendamist normaalse või madala vererõhuga patsientidel. Hüpotensioon ei ole otseseks näidustuseks fosinopriili katkestamisele. Mõningane vererõhu langus on tavapärane ja soovitud toime ravi alustamisel südamepuudulikkusega haigetel. Vererõhu langus on suurim ravi alguses, stabiliseerub 1-2 nädalaga ja tavaliselt taastub ravieelne tase ilma terapeutilise toime vähenemiseta.
*Neerufunktsiooni häirete korral, eeskätt ühe või mõlema neeruarteri stenoosiga haigetel, on ravi ajal AKE-inhibiitoritega täheldatud uurea ja kreatiniini sisalduse tõusu seerumis, mis tavaliselt ravi katkestamisel möödub. Neil haigetel tuleb ravi käigus jälgida neerufunktsiooni.
*Hüperkaleemia: AKE-inhibiitoritega, s.h. fosinopriiliga ravitud haigetel on täheldatud mõningast kaaliumi sisalduse tõusu seerumis. Hüperkaleemia tekke risk on suurem järgmistel juhtudel: neerupuudulikkuse ja diabeediga haiged, või kui samaaegselt kasutatakse teisi kaaliumi sisaldavaid ravimeid, kaaliumi säästvaid diureetikume või teisi preparaate, mis tõstavad kaaliumi sisaldust seerumis (nt. hepariin).
KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITEGA: Kaaliumi säästvad diureetikumid (nt. spironolaktoon, triamtereen, amiloriid) või kaaliumi lisandid võivad suurendada hüperkaleemia ohtu. Diureetikume saavatel haigetel (eriti kui ravi on alustatud hiljuti), samuti haigetel, kes on rangel soolavabal dieedil või saavad dialüüsi, võib esineda MONOPRIL'iga hüpotensiooni, eriti esimese tunni jooksul pärast algannuse manustamist (vt. eespool). Indometatsiin, aspiriin ja teised tsüklooksügenaasi inhibiitorid võivad vähendada AKE-inhibiitorite, s.h. fosinopriili antihüpertensiivset toimet.
Antatsiidid võivad halvendada fosinopriili imendumist.
ÜLEANNUSTAMINE: Spetsiifiline ravi puudub, ravi on sümptomaatiline ja toetav (korrigeerida hüpotensioon). Soovitav on esile kutsuda oksendamine ja/või teha maoloputus. Fosinopriil ei ole hästi dialüüsiga eemaldatav.
TOOTJA: BRISTOL-MYERS SQUIBB
Info - originaal.
Küsi apteekrilt