LIPOSTAT TBL 20MG N30

Retseptiravim

12,25 €
Toode on hetkel laost otsas

Piirhind €11.1

Haigekassa 50% soodustusega €7.95

Haigekassa 75% soodustusega €5.8

Haigekassa 90% soodustusega €4.51

Haigekassa 100% soodustusega €3.65


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Pravastatinum
Toimeaine kogus
20 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N30

LIPOSTAT TBL 20MG N30
Pravastatiin 20mg, pakendis 10 tbl ja 30 tbl.
--- Efektiivsus veenvalt tõestatud koronaarhaiguse sekundaarses ja primaarses preventsioonis
--- ravi tulemused ilmnevad kiiresti (6 kuu jooksul)
--- maailmas enimuuritud statiin (üle 20 000 patsiendi kliinilistes uurimustes)
OMADUSED: Pravastatiin on kolesterooli sünteesi inhibiitor, mis pärsib spetsiifiliselt HMG-CoA-reduktaasi. Selle kolesterooli sünteesi võtmeensüümi aktiivsuse pöörduva pärssimise tõttu väheneb rakusisene kolesterooli kontsentratsioon, suureneb LDL retseptorite arv raku pinnal ja kiireneb LDL-i katabolism. Pravastatiin on hüdrofiilne HMG-CoA reduktaasi inhibiitor, loomkatsetes ei ole leitud pravastatiini liikvoris.
Pravastatiinravi on ulatuslikes rahvusvahelistes platseebo-kontrollitud kliinilistes uurimustes vähendanud ägedat kardiovaskulaarset haigestumust ja suremust koronaartõvega haigetel, samuti ka neil mõõduka hüperkolesteroleemiaga haigetel, kel veel ei esine isheemiatõve sümptomeid. Seega, paravastatiin on efektiivne nii müokardi infarkti sekundaarses kui primaarses preventsioonis.
KLIINILISED UURINGUD: *CARE-uurimus (Cholesterol and Recurrent Events). Osales 4159 haiget peale MI, kellel vere kolesteroolitase ei olnud oluliselt kõrgenenud (üldkolesterool < 6,2 mmol/l). Pravastatiinravi 5 aasta vältel langetas reinfarktide sagedust ja koronaarsuremust 24% platseeboga võrreldes. Statiinraviga ei esinenud olulisi kõrvaltoimeid, ka ei ilmnenud mingit erinevust platseebogrupiga võrreldes mittekardiaalse suremuse osas (1).
*LIPID-uurimus (Long-term Intervention with Pravastatin in Iscemic Disease) hõlmas MIC-ga (MI/ ebastabiilne stenokardia) haigeid (n=9014), kellel üldkolesterool oli 4-7 mmol/l. Pravastatiinravi 5 aasta jooksul vähendas koronaarsuremuse riski 24% võrra ning reinfarktide sagedust 29% võrra (2). Uurimuse lõplikud tulemused avaldatakse sel aastal.
*WOSCOPS-uurimus (West of Scotland Coronary Prevention Study) hindas pravastatiinravi efekti 45-64 aastastel koronaarhaigust mittepõdevatel meestel (s.t. primaarse preventsiooni eesmärgil). Pravastatiiniga saavutatud kolesteroolitaseme langus (20%) vähendas kardiovaskulaarset suremust 33% ja üldsuremust 22% võrra (3).
Nende veenvate tulemuste alusel on LIPOSTAT paljudes Euroopa riikides, USA-s, Kanadas ja mujal leidnud laialdast kasutamist müokardi infarkti (MI) läbipõdenud patsientidel vähendamaks korduva MI riski, revaskulariseerivate protseduuride vajadust ja insuldi riski. Pravastatiini kasutatakse neil haigetel nii kõrgenenud, keskmise kui normaalse plasma kolesteroolitaseme korral.
Lisaks kasutatakse Lipostati südame isheemiatõve ennetamiseks hüperkolesteroleemiaga isikutel, kel veel ei ole südame isheemiatõve kliinilisi tunnuseid, kuid dieediga ei saavutata kolesteroolitaseme normaliseerumist. Neil isikutel kasutatakse LIPOSTAT'i lisaks dieedile, et vähendada müokardi infarkti riski, revaskulariseerivate protseduuride vajadust ja pikendada eluiga (üldise kardiovaskulaarse suremuse vähenemise läbi).
Hiljuti (märts 1998) omistas USA Toidu ja Ravimiamet (FDA) Lipostatile täiendava, olulise kasutamisnäidustuse- ajuinsuldi ja transitoorsete isheemiliste atakkide (TIA) vältimine haigetel, kes on põdenud müokardi infarkti ja kelle plasma kolesteroolitase pole oluliselt kõrgenenud (üldkolesterool < 6,2 mmol/l). Lipostat on esimene statiin, mida FDA juhiste järgselt on sobiv kasutada insuldi vältimiseks.
NÄIDUSTUSED: Primaarne hüperkolesteroleemia, mis ei ole allunud muutustele dieedis ja elustiilis.
ANNUSTAMINE: LIPOSTAT'i kasutatakse 10-40 mg üks kord päevas õhtuti enne magama minekut. Tavaline algannus on 20 mg õhtuti. Kui seerumi üldkolesterooli tase on üle 7,8 mmol/l, võib alustada annusega 40 mg päevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 80 mg (ühe või kahe doosina). LIPOSTAT'i võib võtta sõltumata söögikordadest.
Toime ilmneb 1 nädalaga ja maksimaalne toime saavutatakse 4 nädalaga. See tulemus säilib kogu ravi kestel.
VASTUNÄIDUSTUSED: Allergia ravimi mistahes komponendi suhtes, äge maksahaigus või ebaselged püsivalt kõrgenenud maksafunktsiooni näitajad (ASAT, ALAT).
RASEDUS JA IMETAMINE: Statiinide kasutamise kogemus raseduse ja imetamise ajal on vähene, ning pole näidustatud. Kui haige rasestub ravi ajal selle rühma ravimitega, tuleb nende kasutamine koheselt lõpetada.
KÕRVALTOIMED: LIPOSTAT'i talutakse üldiselt hästi. Kliinilistes uurimustes tuli LIPOSTAT'iga seotud kõrvaltoimete tõttu ravi katkestada ligi 2%-l haigetest (sagedus võrreldav platseeboga). On kirjeldatud allergilisi nahareaktsioone, peavalu, uimasust, iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust. Harva on esinenud aminotransferaaside kõrgenemist, müosiiti.
KOOSTOIMED: Vastavates uuringutes koostoimete selgitamiseks atsetüülsalitsüülhappe, antatsiidide, tsimetidiini, gemfibroziili, nikotiinhappe või probukooliga ei leitud LIPOSTAT'i biosaadavuses erilisi erinevusi. Pravastatiini ja varfariini samaaegne kasutamine ei põhjustanud muutusi varfariini antikoagulatiivses toimes, samuti ei muutunud pravastatiini biosaadavus. Ei ole kirjeldatud olulisi koostoimeid diureetikumide, antihüpertensiivsete ravimite, südameglükosiidide, AKE-inhibiitorite, kaltsiumiantagonistide, beeta-blokaatorite või nitroglütseriiniga.
KASUTAMISJUHISED JA HOIATUSED: Sarnaselt teiste lipiidelangetavate ravimitega, tuleb pravastatiinravi käigus kontrollida perioodiliselt maksafunktsiooni näitajaid. Ravi tuleb katkestada, kui ALAT ja ASAT sisalduse tõusud on võrdsed, või ületavad püsivalt normiväärtusi 3 korda. Pravastatiini kasutamine nõuab ettevaatust haigetel, kel on anamneesis maksahaigus või kes tarvitavad rohkelt alkoholi.
Statiinide kasutamisel on kirjeldatud müalgiat, müopaatiat ja rabdomüolüüsi. Pravastatiiniga ravitud haigetel on harva (platseeborühmaga samasuguse sagedusega) esinenud tüsistumata müalgiat. Kliinilistes uurimustes on <0,1% haigetest täheldatud lihasvalulikkuse või lihasnõrkusena väljenduvat müopaatiat koos kreatiinfosfokinaasi (KFK) 10-kordse tõusuga, mis võis olla seotud pravastatiini kasutamisega. Müopaatia võimalusega tuleb arvestada kõigil haigetel, kellel esineb difuusne müalgia, lihasvalulikkus või lihasnõrkus ja/või märkimisväärne KFK tõus. Patsiendile tuleb selgitada vajadust teatada viivitamatult põhjuseta lihasvaludest, -valulikkust või nõrkusest. Müopaatia tekke risk on suurenenud, kui statiinidega samaaegselt kasutada kas fibraate, tsüklosporiini, erütromütsiini või niatsiini.
TOOTJA: BRISTOL-MYERS SQUIBB
Info - originaal.
Küsi apteekrilt