INDOMET-RATIOPHARM 50MG CAPS 50MG N50

Retseptiravim

7,19 €


Piirhind €7.19

Haigekassa 50% soodustusega €4.84

Haigekassa 75% soodustusega €3.67

Haigekassa 90% soodustusega €2.97

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Indometacinum
Toimeaine kogus
50 MG
Ravimivorm / pakend
CAPS
Kogus pakendis
N50

INDOMET-ratiopharm® CAPS 50MG N50
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: INDOMET-ratiopharm® 25 kapsel sisaldab 25 mg, INDOMET-ratiopharm® 50 kapsel 50 mg indometatsiini.
NÄIDUSTUSED: Valu. Reumaatilised haigused.
ANNUSTAMINE: Soovitatav ööpäevane annus on 50...150 mg jaotatuna 3...4 üksikannuseks. Lühiajaliselt võib annust tõsta ka kuni 200 mg-ni ööpäevas (nt podagrahoo puhul).
Tavaliselt kehtib järgmine annustamissoovitus: täiskasvanule ja noorukile kehakaaluga üle 50 kg esimese ravinädala jooksul 2...3 korda ööpäevas 1 kapsel, säilitusannuseks 3 korda ööpäevas 25...50 mg. Maksimaalne annus (vaid lühiajaliseks raviks) 50 mg 4 korda ööpäevas.
INDOMET-ratiopharm kapsleid ei soovitata suure toimeainesisalduse tõttu lapsele vanusega alla 14 eluaasta.
Kapslid tuleb võtta piisava koguse veega söögi ajal või pärast sööki.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus indometatsiini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravi-mite suhtes.
Muutused verepildis (leukopeenia ja/või granulotsütopeenia). Porfüüria, mao- ja kaksteistsõrmiksoole haigused, raseduse viimane trimes-ter, vanus alla 14 aasta.
Ettevaatlikult, arsti järelevalvel tuleb kasutada mao- ja kaksteist-sõrmik-soole haiguste või varem põetud mao-soolehaavandite või põletike (haavandiline koliit, Crohn'i tõbi), neeru- ja/või maksa-kahjustuse, kõrge vererõhu ja/või südamepuudulikkuse korral, vahetult peale suuremat operat-siooni, eakal patsiendil.
RASEDUS JA IMETAMINE: Ravimit ei soovitata kasutada raseduse ajal, eriti viimasel trimestril, kuna suureneb kalduvus verejooksude tekkeks. Indometatsiin eritub emapiima (mitte kasutada imetamise ajal).
KÕRVALTOIMED: Sagedased on seedetrakti häired (iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus ja verejooks mao-sooletraktist), mis erandjuhtudel võivad tekitada aneemiat. Valu korral ülakõhus ja/või rooja mustaks värvumisel tuleb sellest viivitamatult informeerida arsti. Võib esi-neda ka kesknärvisüsteemi häireid nagu peavalu ja uimasus, kohin kõrvus
Harva esinevad ülitundlikkusreaktsioonid koos nahanähtudega (punetus, nõgeslööve, sügelus), hirmu- ja segasusseisundid, hallutsi-natsioonid ja psühhoosid, perifeerne neuropaatia ja lihasnõrkus; kalduvus veepeetusele (tursed) ja hüperkaaleemia; neerukahjustus, isutus; alopeetsia, kuulmishäired; pikaajalisel ravimi kasutamisel silmakahjustus (võrkkesta pigmendi vähenemine, sarvkesta ähmastumine); vereloomehäired (aneemia, leuko-peenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia), mille esimesteks ilminguteks võivad olla palavik, kurguvalu, pindmised haavandid suus, gripilaadsed nähud, ninaverejooks ja verevalumid nahal.
Üksikjuhtudel: raske kuluga nahareaktsioonid, veresuhkru-sisalduse muutused (hüperglükeemia, glükosuuria), vaginaalverejooks, toksiline maksakahjustus. Võimalikud on rasked ülitundlikkusreaktsioonid (naha-, keele-, kõriturse, hingamisteede ahenemine, õhupuudus, südame-pekslemine, vererõhu langus, shokk). Trombotsüütide agregatsi-ooni vähenemise tõttu on suure-nenud kalduvus verejooksudele. Ravi ajal indometatsiiniga tugevnevad epilepsia, parkinsonismi ja mõnede psühhiaatriliste haiguste sümptomid.
Ravim muudab ka raviannustes reaktsioonikiirust, mistõttu põhjustab liiklusohtlikkust, eriti koostoimel alkoholiga.
KOOSTOIMED: Digoksiini, liitiumipreparaatide ja indometatsiini koos-manustamisel suureneb nende ravimite kontsentratsioon seerumis, diureetikumide ja vererõhku langetavate ravimite toime nõrge-neb, kaaliumi säästvate diureetikumidega võib tekkida hüperkaleemia, glükokortikoidide ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite koostarvitamine suurenedab verejooksu ohtu mao-sooletraktist.
Indometatsiini manustamine 24 tunni jooksul enne või pärast metotreksaadi võtmist suurendab viimase kontsentratsiooni veres ja seega ka toksilist toimet. Probenesiidi sisaldavate ravimitega koostoimel aeglustub indometatsiini eritumine. Samaaegsel atsetüül-salitsüülhappe manustamisel väheneb indometatsiini kontsent-ratsioon veres. Furosemiidi toimel kiireneb indometatsiini eritumine. Penitsilliinide eritumine aeglustub indometatsiiniga samaaegsel kasutamisel. Kasutamisel koos antikoagulantidega suureneb verejooksude oht. Koos kesknärvisüsteemi toimivate ravimite ja alkoholiga tuleb indometatsiini kasutada ettevaatlikult.
ÜLEANNUSTAMINE: Mürgistuse tunnused: tsentraalse närvisüsteemi häired (peavalu, koordinatsioonihäired, süvenev uimasus), mao-sooletrakti häired (iiveldus, oksendamine, kõhuvalu). Üksikuhtudel võib äge üleannustamine tekitada seedetrakti verejookse, elektro-lüütide tasakaalu muutusi, suurenenud krambivalmidust ja koomat.
Mürgistuse ravi on sümptomaatiline, patsient tuleb hospitaliseerida.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: Indometatsiin on mittesteroidne põletikuvastane valuvaigisti, mille toimemehhanism avaldub pros-taglandiinide sünteesi pärssimises. Indometatsiin vähendab põleti-kust tingitud valu, turset ja palavikku, pärsib vereliistakute agregatsiooni.
Suu kaudu manustamisel imendub indometatsiin seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 30 min...2 tunni jooksul. Seonduvus plasmavalkudega 90...93%. Poolväärtusaeg on keskmiselt 2 tundi. Biotransformatsioon toimub kas enterohepaatiliselt glükuroniidestrite või farmakoloogilise toimeta O-demetüleeritud ja N-deatsetüleeritud metaboliitide tekkega, mis eritatakse nii uriiniga (60...80%) kui ka roojaga (20...40%).
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG: Toatemperatuuril, 5 aastat.
PAKEND: 25 mg või 50 mg kapslid, 20 tk, 50 tk või 100 tk blisterpakendis.
TOOTJA: RATIOPHARM GmbH
Info - originaal.
Küsi apteekrilt