HAVRIX 720 JUNIOR INJ SUSP 1440EL U/ML 0,5ML N1

Retseptiravim

23,23 €


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Hepatiit A, inaktiveeritud täisviirus
Toimeaine kogus
720 ELU
Ravimivorm / pakend
INJ
Kogus pakendis
N1

HAVRIX 720 JUNIOR
SmithKline Beecham

Süstelahus

Hepatiit A puhastatud pinnaantigeen, formaliiniga inaktiveeritud
ATC-kood. J07BC02
Ravimvorm, toimeaine sisaldus. Süstelahuse 0,5 ml sisaldab 720 ELISA ühikut hepatiit A viiruse inaktiveeritud antigeeni.

Näidustused. Hepatiit A vastane aktiivne immuniseerimine 1 kuni 15-aastastel noorukitel.
Annustamine. Enne vaktsiini manustamist tuleb kontrollida, et selles ei esineks tahkeid osakesi ja/või värvimuutusi. Vaktsiini tuleb enne kasutamist hoolega loksutada, nii et tekib kergelt opalestseeruv suspensioon. Vaktsiin manustatakse deltalihasesse. Preparaati ei tohi manustada veeni.
1 annus on 0,5 ml (720 ELISA ühikut) HAVRIX'i. Järgnev annus soovitatakse manustada 6...12 kuu järel pärast esimest annust. HAVRIX annab hepatiit A vastase kaitse 2...4 nädala jooksul, indutseerides spetsiifiliste anti-HAV antikehade teket.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus vaktsiinis sisalduvate komponentide suhtes või ülitundlikkusreaktsioon pärast varasemat HAVRIX'i manustamist. Nagu kõikide vaktsineerimiste puhul, tuleb vaktsineerimine edasi lükata palaviku korral. Väiksem infektsioon ei ole vastunäidustuseks.
Hoiatused. Nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul võib harva tekkida anafülaktiline reaktsioon, seetõttu peab adekvaatne ravi (adrenaliin) olema koheselt kättesaadav.
HAVRIX'i võib manustada nahaalusi trombotsütopeenia või koagulatsioonihäiretega patsientidele, sest lihasesse manustamine võib neil põhjustada verejookse. HAVRIX'i ei tohi manustada veeni.
Kui toime tuleb saavutada kiiresti, peaks kaaluma gammaglobuliini manustamist (teise süstekohta). See võib vähendada antikehade tiitrit.
Ei ole andmeid, kas HAVRIX hoiab ära hepatiit A kliiniliste nähtude ilmumise, kui seda manustatakse inkubatsiooniperioodil.
Immuunpuudulikkusega patsientidel ja hemodialüüsipatsientidel ei pruugi ühekordne HAVRIX'i manustamine anda adekvaatset anti-HAV antikehade tiitrit ja seetõttu võib tekkida vajadus vaktsiini lisaannuse manustamiseks.
HAVRIX'it ei tohi segada süstlas teiste vaktsiinidega.
Rasedus ja imetamine. HAVRIX'i toimet loote arengusse ei ole uuritud, kuid sarnaselt teiste inaktiveeritud viirusvaktsiinidega, loetakse ohtu väga väikeseks. Siiski peaks rasedaid naisi vaktsineerima vaid hädavajadusel.
HAVRIX'i eritumisest rinnapiima andmed puuduvad. Vaktsiini manustamise vajadusel tuleb kaaluda oodatava kasu ja võimaliku ohu vahekorda.
Kõrvaltoimed. Kõige sagedamini esinev kõrvaltoime on valu süstekohas.
Sageli (>1/100) tekkivad kõrvaltoimed. Üldnähud: palavik, väsimus, peavalu, haiglane enesetunne. Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, söögiisu kadumine. Nahanähud: lokaalsed reaktsioonid (valu, punetus, süstekoha tihkenemine, turse.
Kõrvaltoimete esinemissagedus väheneb järgmise süsti korral.
Koostoimed. Kuna HAVRIX on inaktiveeritud vaktsiin, on ebatõenäoline, et selle kasutamine koos teiste inaktiveeritud vaktsiinidega põhjustaks immuunvastuse muutumist. Kui teiste vaktsiinide samaaegset manustamist peetakse vajalikuks, tuleb vaktsiinid manustada erinevatest süstaldest ja erinevatesse süstekohtadesse.
Samaaegne tüüfuse-, kollatõve-, koolera-(süstitav) või teetanuse-vaktsiini manustamine ei mõjuta immuunvastust HAVRIX'i suhtes.
Omadused. HAVRIX 720 ELISA RÜ/0,5 ml on hepatiit A vastane vaktsiin, mis on valmistatud inimese diploidrakkude söötmel kasvatatud viirusest. Viirused on inaktiveeritud formaldehüüdiga.
Abiained. Alumiiniumhüdroksiid (vastab 0,25 mg alumiiniumile), 25 mg polüsorbaat 20, 1,5 mg aminohappeid, 0,575 mg dinaatriumfosfaati, 0,1 mg kaaliumfosfaati, 4,5 mg naatriumkloriidi, max 0,115 mg kaaliumkloriidi, max 50 mg formaldehüüdi, süstevett kuni 0,5 ml; konservandina 2,5 mg 2-fenoksüetanooli.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Temperatuuril 2...8 °C juures (preparaat ei tohi külmuda), 3 aastat.
Pakend. Süstelahus (1440 ELISA U/ml) 0,5 ml viaalis, 1 tk pakendis.

26.11.01
Küsi apteekrilt