FUROSEMID NYCOMED 40MG TBL 40MG N100

Retseptiravim

3,86 €

0,04 €/tk


Piirhind €3.86

Haigekassa 50% soodustusega €3.18

Haigekassa 75% soodustusega €2.84

Haigekassa 90% soodustusega €2.64

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Furosemidum
Toimeaine kogus
40 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N100

FUROSEMID Nycomed®
Nycomed Sefa

Tabletid

Furosemiid
INN. Furosemidum
ATC-kood. C03CA01
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Tablett sisaldab 40 mg furosemiidi.

Näidustused. Tursed, arteriaalne hüpertensioon, äge kopsuturse.
Annustamine. Suu kaudu manustatakse täiskasvanule 20...80 mg ööpäevas jaotatuna 1-3 annuseks. Suuremad annused on näidustatud neerupuudulikkuse korral.
Ägeda või kroonilise neerupuudulikkuse puhul võib furo-semiidi manustada väga suurtes annustes - kuni 4 g ööpäevas, seejuures tuleb patsiendi seisundit pide-valt jälgida, kontrollides vereplasma elektrolüütide ning kreatiniinisisaldust. Lapsele 1...3 mg/kg ööpäevas jaotatuna 1-3 annuseks (maksimaalselt 40 mg ööpäevas).
Väga raske südamepuudulikkuse korral lühikest aega kuni 5 mg/kg ööpäevas. Vajalik on ka vere näitajate kontrollimine.
Vastunäidustused. Vastunäidustusteks on pre- ja postrenaalne anuuria (v.a. šokkneer).
Furosemiidi avastamine uriinis dopingukontrollil toob kaasa sportlase diskvalifitseerimise.
Ettevaatust! Ettevaatust raske maksapuudulikkuse ja hüpertensi-ooniga patsiendi ravimisel!
Ettevaatust autot juhtivate ja mehhanismidega töötavate patsientide ravimisel.
Rasedus ja imetamine. Loomkatsetes teratogeenne, inimese kohta andmed puuduvad. Kasutada ainult hädavajadusel.
Eritub rinnapiima, vähendab selle hulka. Furosemiidi kontsentratsioonide suhe rinnapiimas ja vere-plasmas ei ole teada.
Kõrvaltoimed. Hüpokaleemia. Suurte annuste manustamisel raske neerupuudulik-kusega patsientidele (kreatiniini kliirens väiksem kui 5 ml/min) võivad esineda lihasvalu ja -spasmid jal-gades. Liiga suure ja kiire veekaotuse korral võib arteriaalne vererõhk ohtlikult langeda. Harva võib kõrvalnähuna tekkida äge pankreatiit.
Omadused ja farmakokineetika. Tugevatoimeline lingudiureetikum. Imendub seedetraktist kiiresti, kuid osaliselt. Biosaadavus 50%, poolväärtusaeg plasmas on 0,5...1,5 tundi. Suu kaudu manustamisel saabub toime ½...1 tunni pärast ning saavutab maksimumi 1...2 tunni jooksul. Toime kestab 4...6 tundi. Seonduvus plasmavalkudega kuni 95%. Eritub muutumatul kujul tubulaarsekretsiooni teel peamiselt neerude kaudu.
Furosemiidi tugev ja kiiresti avalduv toime on sobiv ägedate seisundite ravis vajaliku forsseeritud diureesi saavutamiseks (nt kopsuturse, hüpertensiivse kriisi või uroloogiliste operatsioonide korral, samuti mürgistuste ravis). Peale selle kasutatakse furosemiidi tursete kõrvaldamiseks, kui tia-sii-dide (või tiasiidide pluss kaaliumisäästvate diureetikumide) toime ei ole küllaldane, nt südame-puudu-likkuse, nefrootilise sündroomi või maksatsirroosi korral. Suurte laialdaste tursete korral võib lingu-diureetikume kombineerida tiasiidi või tiasiidirühma diureetikumidega. Sellise ravi ajal tuleb pide-valt kontrollida elektrolüütidesisaldust plasmas.
Üks furosemiidi kasutamise aspekte on väga suurte annuste manustamine (nt kuni 4 g ööpäevas) tursete ja/või hüpertensiooni ja tugeva neerupuudulikkuse raviks (glomerulaarfiltratsioon alla 3...5 ml/min). Kui furosemiidi toimel ureemiahaigel diurees suureneb, võib lubada vabamat vedeliku-tarvitamist. Lingudiureetikumide väga suurte annuste kasutamine peab toimuma haiglas, kus haige seisundit saab pidevalt jälgida. Lingudiureetikume kasutatakse mõnikord ähvardava ägeda neeru-puudulikkuse ennetamiseks, kui on oht nn shokkneeru tekkimiseks. Nimetatud profülaktiline toime ei ole uuringutega tõestatud.Furosemiidi tugev ja järsk diureetiline toime on paljudele patsientidele ebameeldiv ning võib häirida igapäevaelu, mistõttu paljud eelistavad pikaajaliseks hüpertensiooni või mõõdukate tursete raviks tiasiide või prolongeeritud toimega lingudiureetikume.
Abiained. Kolloidne ränidioksiid, laktoos, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos (E 460), kroskarmelloosnaatrium, pölüvidoon, riisitärklis.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Toatemperatuuril, valguse eest kaitstult, 5 aastat.
Pakend. 40 mg tabletid, 20 tk või 100 tk plastikpurgis.

Info - tootja esindajalt 27.03.02Küsi apteekrilt