DOXYLAN TBL 100MG N10

Retseptiravim

2,35 €


Piirhind €1.9

Haigekassa 50% soodustusega €2.35

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.35


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Doxycyclinum
Toimeaine kogus
100 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N10

ATC Kood:
J01AA02
INN:
Doxycyclinum
Preparaadi Farmakoterapeutiline grupp:
TETRATSÜKLIINID

1. Doxylan, 100 mg tabletid

2. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.
INN. Doxycyclinum
Abiained vt lõik 6.1.

3. Tabletid

4.1 Näidustused
Doksütsükliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: kroonilise bronhiidi ägenemine, kuseteede infektsioon, riketsioos, mükoplasmoos, klamüdioos, puukborrelioos, erlihhioos,
koolera, taastuv tüüfus, süüfilis, kampülobakterioos, tulareemia, siberi katk, katk, akne, rosacea.
Märkus. Doksütsükliin ei sobi stafülokokk-, streptokokk- ja pneumokokkinfektsioonide raviks, sest resistentsus tekib kiiresti.
Kliiniliselt oluline toimespekter. Actinomyces, Bacillus anthracis, Bartonella, Borrelia, Brucella, Campylobacter, Chlamydia, Erlichia, Haemophilus, Leptospira, Moraxella, Mycoplasma, Plasmodium, Propionibacterium acnes, Rickettsia, Treponema, Ureaplasma, Vibrio, Yersinia pestis. Uriinis saavutatavate kontsentratsioonide korral: Escherichia coli, Klebsiella.
Resistentseid tüvesid esineb: Staphylococcus, Streptococcus.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Annus sõltub infektisooni kulust ja raskusest.
Annustamine
Noorukid ja täiskasvanud kehakaaluga 50 kuni 70 kg esimesel päeval 200 mg ja 100 mg doksütsükliini igal järgneval päeval.
Raske infektsiooni puhul ja üle 70 kg kaaluvate patsientide korral on annuseks 200 mg terve ravikuuri vältel.
Lastele üle 8 aasta ja kehamassiga alla 50 kg määratakse annus esimesel päeval arvestusega 4 mg/kg ühe manustamisekorraga ja edasi 2...4 mg/kg ööpäevas sõltuvalt infektsiooni kulust ja raskusest.
Ravikuuri kestus on individuaalne. A tüübi b-hemolüütilise streptokoki poolt põhjustatud infektsiooni tuleb ravida vähemalt 10 päeva.
Süüfilis (primaarne ja sekundaarne vorm penitsilliinallergia korral): 300 mg ööpäevas vähemalt 15 päeva jooksul.
Infitseerunud Acne vulgaris`e ja Rosacea rasked vormid: 100 mg doksütsükliini 6 kuud ja enam Puukborrelioos e Lyme`i tõbi (I staadium): 200 mg doksütsükliini ööpäevas vähemalt 3 nädalat.
Doxylan 100 mg tabletid tuleb sisse võtta söögi ajal koos rohke vedelikuga.

4.3 Vastunäidustused
- Ülitundlikkus doksütsükliini ja teiste tetratsükliinide suhtes.
- Raske maksafunktsiooni häire.
- Rasedus ja imetamine
- Alla 8-aastased lapsed.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Doksütsükliini ei tohi määrata noorematele kui 8-aastastele lastele, kuna kaltsiumorthofosfaadi komplekside ladestumine enne dentifikatsiooni lõppu võib viia püsiva hammaste värvuse muutuse ja
hambavaaba defektide tekkimiseni.
Kui gonorröa ravi ajal tekib kahtlus süüfilisele, tuleb rakendada kõiki vastavaid diagnostilisi meetmeid, sealhulgas pimeväljamikroskopeerimist. Kõigil sellistel juhtudel tuleb kord kuus vähemalt
nelja kuu vältel teostada seroloogilised analüüsid.
Pikaajalise ravi korral annustega üle 300 mg ööpäevas tuleb kontrollida verevalemit.
Patsiente tuleb teavitada ravi ajal tetratsükliinidega esinevast fotoallergiliste reaktsioonide tekke võimalusest päikese- või ultraviolettkiirgusele. Doksütsükliinravi ajal ei ole soovitatav päevitada ega
käia solaariumis. Ravi tuleb katkestada esimeste nahaärritusnähtude tekkimisel.
Neerufunktsiooni häire korral ei ole annuse vähendamine vajalik.
Mittetundlike mikroorganismide võimaliku ülekasvu tagajärjel võivad tekkida superinfektsioonid -sellisel juhul peab rakendama sobivat ravi.
Raske ja püsiva kõhulahtisuse põhjusena tuleb arvestada ka antibiootikumist tingitud pseudomembranoosse koliidi võimalusega, mis võib olla eluohtlik. Sellisel juhul tuleb ravikuur
viivitamatult katkestada ja rakendada vastavat ravi (nt vankomütsiiniga). Peristaltikat pärssivad ravimid on vastunäidustatud.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Doksütsükliini ei tohi kombineerida penitsilliini või tsefalosporiinidega, kuna nende efektiivsus võib väheneda.
Doksütsükliin võib tugevdada sulfonüüluurea derivaatide (suukaudsed diabeediravimid) ja dikumarooli tüüpi antikoagulantide toimet. Kombineeritud kasutamise puhul peab toimuma
veresuhkru või hüübimisnäitajate kontroll ja vajadusel vastavalt nende ravimite annuse vähendamine.
Doksütsükliini ja tsüklosporiin A samaaegne manustamine võib suurendada immunosupressandi toksilist toimet.
Tetratsükliinid võivad inhibeerida tungaltera alkaloidide metabolismi maksas, üksikjuhtudel võib esineda ergotismi koos vasospasmi ja hüpoperfusiooniga.
Barbituraadid, fenütoiin ja karbamasepiin kiirendavad doksütsükliini eliminatsiooni ning tulenevalt sellest ei saavutata doksütsükliini terapeutilist kontsentratsiooni tavaliste annustega.
Alumiiniumi sisaldavaid antatsiide, rauaasenduspreparaate, kolestüramiini, kaltsiumit (piim, piimaproduktid ja kaltsiumit sisaldavad puuviljamahlad) ei tohi manustada 2 tundi enne või pärast
Doxylan?i manustamist, kuna kahe- ja kolmevalentsed katioonid takistavad doksütsükliini imendumist.
Potentsiaalselt nefrotoksilise metoksüfluraan-narkoosi kombineerimine doksütsükliin-raviga võib viia neerupuudulikkusele.
Vahetult enne, samaaegselt või pärast isotretinoiini-ravikuuri, mida kasutatakse akne ravis, tuleb teha paus ravis doksütsükliiniga, sest harvadel juhtudel võivad mõlemad ravimid põhjustada koljusisese
rõhu tõusu (pseudotumor cerebri).
Samaaegset doksütsükliini ja ?-laktaamantibiootikumide kasutamist tuleb vältida, sest see võib viia antibakteriaalse toime vähenemisele..
Samaaegne teofülliini ja tetratsüklinide kasutamine võib suurendada kõrvaltoimete esinemist maoseedetraktis.
Ühel üksikul juhul on samaaegse doksütsükliini ja liitiumi sisaldavate ravimite kasutamise puhul täheldatud liitiumi taseme tõusu seerumis koos tsentraalnärvisüsteemi häirete tekkega, nagu
segasusseisund ja uimasus. Seetõttu peab samaaegse doksütsükliini ja liitiumi kasutamise puhul eriti hoolikalt kontrollima liitiumi taset seerumis.
Harvadel juhtudel võib ravi ajal doksütsükliiniga olla küsitav hormonaalsete kontratseptiivide rasestumisvastane toime. Seetõttu soovitatakse lisaks kasutada mittehormonaalseid
rasestumisvastaseid vahendeid.
Laboratoorsete analüüside häirimine
Tetratsükliinide kasutamise tõttu võib olla häiritud suhkru, valgu, urobilinogeeni ja katehhoolamiinide määramine uriinis.

4.6 Rasedus ja imetamine
Doksütsükliin on raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud.
Ravi tagajärjel võivad lootel ja vastsündinul tekkida hammaste värvuse muutused ning luustiku arengu peetus.
Raseduse ajal on tõusnud risk maksakahjustuse tekkeks.
Tetratsükliinid erituvad rinnapiima. Doksütsükliini kontsentratsioon rinnapiimas on umbes 30...40% ema plasmakontsentratsioonist. Ravi vajadusel tuleb rinnapiim väljutada ning hävitada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Üksikjuhtudel on tetratsükliinide kasutamise ajal teatatud reeglina mööduvast lühinägelikkusest (müoopia), mis mõjutab autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed
Seedetrakti häired:
Iiveldus, oksendamine, kõrvetised, isutus, steatorröa ja vähene kõhulahtisus, glossiit, luksumine, düsfaagia, enterokoliit, anogenitaalse piirkonna põletik, harva tume ja karune keel.
Üksikutel juhtudel võib doksütsükliinravi käigus areneda pseudomembranoosne koliit.
Naha kahjustused:
fotosensibiliseerumine, makulopapuloosne ja erütematoosne lööve, eksfoliatiivne dermatiit.
Ülitundlikkusreaktsioonid:
urtikaaria, angioneurootiline turse, anafülaksia, anafülaksialaadne purpur, perikardiit, süsteemse erütematoosse luupuse ägenemine.
Hematoloogilised häired:
hemolüütiline aneemia, trombotsütopeenia, neutropeenia, eosinofiilia, leukopeenia,leukotsütoos, lümfotsütopeenia, lümfadenopaatia, atüüpilised lümfotsüüdid ja granulotsüütide toksilised
granulatsioonid.
Maksa ja kõhunäärme häired:
Üleannustamisel on maksakahjustuse ja pankreatiidi tekke oht.
Raseduseaegne tetratsükliinide kasutamine tõstab maksakahjustuse tekke ohtu.
Närvisüsteemi häired:
Harva esineb koljusisese rõhu tõusu (tserebraalset pseudotuumorit) ja see on ravi lõpetamisel pöörduv.
Kõrvalnähtudena ilmnevad siis peavalu, iiveldus, oksendamine ja võimalik papilliödeemist tulenev nõrgenenud nägemine.
Neeru häired:
Tetratsükliinid võivad esile kutsuda nefrotoksilist kahjustust või halvendada juba olemasolevat neerude funktsioonihäiret (äratuntav kõrgenenud kreatiniini ja uurea väärtustena seerumis). Seoses
doksütsükliini kasutamisega on üksikutel juhtudel kirjeldatud neerukahjustuse teket (nt intestitsiaalne nefriit, äge neerupuudulikkus ja anuuria).
Muud kõrvaltoimed:
Doksütsükliinravi ajal võib ilmneda Candida kolonisatsioon nahal ja limaskestadel (eriti genitaaltraktis ja suu ning soole limaskestal) koos põletikunähtudega suu ja neelu limaskestal (glossiit, stomatiit);
ägeda välissuguorganite ja tupepõletikuga (vulvovaginiit) naistel ning sügelemisega (pruritus) analpiirkonnas.
Hammaste arenemise ajal (raseduse viimases kolmandikus, vastsündinutel ja alla 8-aastastel lastel) võib ravimi kasutamine põhjustada püsivat hammaste värvuse muutust ja hambavaaba kahjustust ning
luustiku arengu peetust.

4.9 Üleannustamine
Mürgistuse sümptomid
Suukaudne doksütsükliini mitmekordse raviannuse ühekordne võtmine ei oma ägedat toksilist toimet.
Ägedat doksütsükliini mürgistust ei ole siiani kirjeldatud. Siiski on oht, et üleannustamine võib põhjustada parenhümatoosset maksa- ja neerukahjustust ja ka pankreatiiti.
Üleannustamise ravi
Doksütsükliini suukaudsel üleannustamisel tuleb imendumata ravim siduda mitteimenduvateks kelaatkompleksideks, manustades antatsiide või kaltsiumi-, magneesiumisooli. Pärast kohest ravimi
manustamise lõpetamist võib olla vajalik sümptomaatiline ravi. Doksütsükliin ei ole piisavalt dialüüsitav, nii et hemodialüüs ega peritoneaaldialüüs ei ole eriti efektiivsed.

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: tetratsükliinid,

ATC-kood: J01AA02

Doksütsükliin on laia toimespektriga bakteriostaatiline antibiootikum, mis toimib grampositiivsetesse ja gramnegatiivsetesse patogeenidesse. Selle toimemehhanism põhineb mikroorganismide
valgusünteesi pärssimises.
Kliiniliselt omab suurimat tähtsust tetratsükliinide toime rakusisestesse mikroobidesse (mükoplasmad, riketsiad, klamüüdiad).
Tetratsükliinide grupis eksisteerib ulatuslik ristuv allergia.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Doksütsükliin imendub seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult.
Imendumine toimub laias pH-vahemikus peaaegu sõltumatult samaaegsest piima sisaldavate toiduainete manustamisest.
Tänu doksütsükliini pikale poolväärtusajale (16...18 tundi) säilib efektiivne tasakaalukontsentratsioon veres ja kudedes üle 24 tunni.
2 Doxylan?i tableti manustamise järgselt on doksütsükliin plasmas määratav juba 15...45 minutit pärast manustamist. Maksimaalne kontsentratsioon (3,8...4,6 µg/ml) saavutatakse 1,5?3 tunni pärast.
Ravim elimineerub uriini ja väljaheitega bioloogiliselt aktiivsel kujul. Raske neerukahjustus ja hemodialüüs mõjutavad vaid vähesel määral doksütsükliini poolväärtusaega seerumis.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Ei ole kohaldatav.

6.1 Abiainete loetelu
Mikrokristalne tselluloos, Primojel (naatriumglükolaattärklis), hüdrogeeniseeritud kastoorõli, laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat.

6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
5 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida valguse eest kaitstult välimises pappkarbis.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
100 mg tabletid, 5 tk või 10 tk karbis.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend ja hävitamise juhend
Erinõuded puuduvad.
Müügiloa hoidja:
Lannacher Heilmittel Ges. m. b. H.,
8502 Lannach, Austria
Müügiloa nr:
282099
Esmase müügiloa/müügiloa uuendamise kuupäev:
28.10.1999/11.11.2005
SPC teksti kaasajastamise kuupäev:
Ravimiametis kinnitatud novembris 2005
SPC sisestamise kuupäev:
31.01.2007
Küsi apteekrilt