DIAGNOSTIC HAMBAHARI WW-SONIC HÕBEDANE

64,50 €

64,50 €/tk


Ravimivorm / pakend
HAMBAHARI

Tootetutvustus, kasutusviis
Sonic-tehnoloogiaga WW-Sonic hambahari tagab optimaalse hambapindade ja hambavahede puhastamise, kuhu tavalised hambaharjad ei ulatu. See on varustatud helilainete generaatoriga, mis genereerib 31 000 kuni 48 000 sonic-vibratsiooni minutis.
Selle toimel eemaldavad harjased tõhusalt hambakatu, hambakivi, plekid ning masseerivad ka igemeid, tänu millele on teie hambad valged ja terved.

Enne kasutamist lugege juhiseid.

Kasutamisjuhised
LAADIGE UMBES 12 TUNDI ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST.
1. Asetage laadimisalus tasasele pinnale, seejärel ühendage vooluvõrku.
2. Pange hambaharja käepide laadimisalusele. Laadimise ajal süttib laadimisindikaator
punaselt ja kõik režiimi indikaatorid vilguvad järgemööda siniselt. Laadimisindikaator
põleb siniselt ja kõik režiimi indikaatorid kustuvad, kui hambahari on täielikult
laetud.
SONIC-HAMBAHARJA KASUTAMINE
1. Paigaldage
harjapea
käepidemele.
2. Loputage harjapead
veega ja seejärel
pange harjapeale
hambapastat.
2
ENGLISH45°
3. Pange harjapea
suhu.
4. Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu ja seejärel
vajutage funktsiooninuppu, et valida
töörežiim vastavalt teie soovile.
Valida saab 5 töörežiimi seast:
“Clean”, “White”, “Polish”, “Massage” ja
“Sensitive”. Pärast
režiimi valimist süttib vastav
indikaator, seejärel hakkab hambahari
töötama.
5. Liigutage hambaharja õrnalt iga hamba pinnal. Ärge vajutage hambaharja liiga tugevasti
hammaste vastu.
6. Hambahari katkestab korraks vibreerimise iga 30 sekundi järel, et meenutada puhastatava
suupiirkonna vahetamise vajadust, ja lülitub automaatselt välja pärast 2-minutilist
töötamist. Pärast töötamise lõpetamist kustub valitud töörežiimi
indikaator.
MÄRKUS: hambaharja töö peatamiseks hammaste puhastamise ajal
vajutage üks kord SISSE/VÄLJA nuppu.
7. Pärast hammaste puhastamist pange harjapea voolava vee alla. Kui hambahari
on tühi, asetage see tagasi laadimisalusele.

Toimeained ja nende kontsentratsioon
HAMBAHARI, 2 HAMBAHARJA PEAD, INDUKTIIVLAADIJA, KASTUSJUHEND

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
OHUD
Ärge kastke hambaharja üleni vette või muudesse vedelikesse.
Ärge kasutage toodet vannis olles.
Ärge asetage toodet kohtadesse, kust see võib alla kukkuda vanni või kraanikaussi. Ärge puudutage toodet,
kui see on kukkunud vette. Eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
Ärge võtke põhiseadet lahti, ärge remontige ega modifitseerige seda. Garantii kaotab kehtivuse
põhiseadme lubamatu lahtivõtmise korral.
HOIATUSED
Lapsed või puuetega inimesed tohivad hambaharja kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
Kasutage toodet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud otstarbel ja viisil.
Ärge kasutage tootja poolt mittesoovitatud tarvikuid.
Ärge kasutage kahjustatud juhtme või pistikuga seadmeid. Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega,
et lasta seadet kontrollida.
Ärge ühendage toitejuhet seinapistikusse, mille voolupinge
erineb tootja poolt märgitud pingest.
Ärge kasutage laadimisalust kuumade pindade läheduses või välitingimustes.
Ärge kastke laadimisalust vette.
Vältige toote kokkupuutumist suurte temperatuurikõikumiste ja otsese
päikesekiirgusega; ärge pillake seda maha ja vältige tugevaid lööke.
Ärge kunagi sisestage ühtegi eset seadme avadesse.
Ärge kasutage kahjustatud harjapäid.
Ärge kasutage kunagi hambaharja magades või unisena.
Ärge pange mingeid metallesemeid laadimisalusele.
Hambaharja esmakordsel kasutamisel võib suus tekkida verejooks. Kui verejooks suus
kestab rohkem kui ühe nädala, pidage nõu arstiga.
Kui kasutate südamerütmurit või muid elektrilisi seadmeid,
pidage enne hambaharja kasutamist nõu arstiga.
Hoidke käesolev kasutusjuhend alles!

Säilitamistingimused
Töökeskkond: 18 - 25°C; 10-95% R.H.
Hoiustamise keskkond: -20 - 60°C; 10-95% R.H.

Loaomanik ja loa number
Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A,
15-113 Białystok, POOLA
www.diagnosis.pl

Päritoluriik
POOLA
Küsi apteekrilt