DAKTARIN SUUKAUDNE GEEL 20MG/G 40G

Retseptiravim

9,88 €


Piirhind €9.88

Haigekassa 50% soodustusega €6.19

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Miconazolum
Toimeaine kogus
20 MG/G
Ravimivorm / pakend
SUUKAUDNE GEEL
Kogus pakendis
40G

DAKTARIN ORAL GEL 2% 40G
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS: Suugeeli 1 g sisaldab 20 mg mikonasoolnitraati.
OMADUSED JA FARMAKOKINEETIKA: DAKTARIN suugeel sisaldab bakteritsiidse ja fungitsiidse laia toimespektriga seentevastast ainet mikonasoolnitraati. Mikonasool toimib dermatofüütidesse ja pärmseentesse, grampositiivsetesse kepikestesse ja kokkidesse. Mikonasool inhibeerib ergosterooli biosünteesi ja muudab teiste lipiidkomponentide koostist seene raku membraanides ning põhjustab sellega seeneraku nekroosi.
* Farmakokineetika: Suukaudse manustamise korral on biosaadavus väike (25...30%), sest mikonasool imendub seedetraktist halvasti. Tervetel vabatahtlikel andis annus 1000 mg sisalduse plasmas 1,16 mikrogrammi/ml 2...4 tundi pärast sissevõtmist. See kontsentratsioon on ebapiisav pindmistesse ja süsteemsetesse mükoosidesse toimimiseks. Imendunud mikonasooli kogus enamuses metaboliseerub. Vähem kui 1% manustatud annusest on leitud muutumatul kujul uriinis. Aktiivseid metaboliite ei ole ja lõplik poolväärtusaeg on umbes 20 tundi.
NÄIDUSTUSED: Suu, neelu ja seedetrakti kandidoos.
ANNUSTAMINE: * Väikelastele: 1/4 mõõtlusikatäit geeli 4 korda ööpäevas.
* Lastele ja täiskasvanuile: 1/2 mõõtlusikatäit geeli 4 korda ööpäevas.
Geeli ei tohi kohe alla neelata vaid hoida suus nii kaua kui võimalik.
VASTUNÄIDUSTUSED: Ülitundlikkus mikonasooli või ravimi teiste komponentide suhtes. Maksafunktsiooni häired.
ETTEVAATUST: Kui on vajalik DAKTARIN'i ja antikoagulantide üheaegne manustamine, tuleb antikoagulantide toimet hoolikalt jälgida ja tiitrida. Soovitatav on määrata ka mikonasooli ja fenütoiini sisaldust plasmas kui neid kasutatakse üheaegselt.
RASEDUS JA IMETAMINE: Kuigi loomkatsetes ei ole DAKTARIN'il esinenud embrüotoksilist või teratogeenset toimet, tuleb tema väljakirjutamisel raseduse ajal alati kaaluda ravist oodatava kasu ja võimaliku ohu suhet lootele.
Andmed DAKTARIN'i eritumise kohta rinnapiima puuduvad, kuid DAKTARIN'i võib imetavatele naistele ettevaatusega manustada.
KÕRVALTOIMED: Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, pikaajalisel kasutamisel ka kõhulahtisus. Harva on kirjeldatud varast tüüpi allergilisi reaktsioone. Üksikjuhtudel on tekkinud hepatiit, mille puhul põhjuslikku seost DAKTARIN'iga ei ole õnnestunud kindlaks määrata.
KOOSTOIMED: Mikonasool võib suurendada antikoagulantide (kumariini derivaatide) toimet. Kui antikoagulante manustatakse koos DAKTARIN'iga, tuleb nende annust vajadusel vähendada.
Mikonasool võib potentseerida suukaudsete hüpoglükeemiliste ravimite toimet, nii et viimaste annust tuleb mõnikord vähendada.
Mikonasool aeglustab fenütoiini ja tsüklosporiini metabolism, mistõttu võib osutuda vajalikuks viimaste annust vähendada. In vitro katsetes inhibeeris mikonasool terfenadiini, astemisooli ja tsisapriidi ainevahetust, seetõttu ei tohi neid ravimeid ordineerida mikonasooli saavale patsiendile.
ÜLEANNUSTAMINE: * Sümptomid: Üldiselt ei ole mikonasool väga mürgine. Õnnetusjuhtumina üleannustamise korral võib tekkida oksendamine ja kõhulahtisus.
* Ravi: Ravi on sümptomaatiline ja toetav, spetsiifilist antidooti ei ole.
SÄILITAMINE: Temperatuuril 15...30°C, 3 aastat.
PAKEND: 2% suugeel, 40g tuubis koos 5 ml mõõtlusikaga (mahtuvus on 124 mg mikonasooli).
TOOTJA: JANSSENPHARMA
Info - originaal.
Küsi apteekrilt