CLARINASE PROLONG TBL 240MG+10MG N7

Retseptiravim

4,31 €
Toode on hetkel laost otsas

Piirhind €4.31

Haigekassa 50% soodustusega €3.4

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Pseudoephedrinum loratadinum
Toimeaine kogus
240 MG
Ravimivorm / pakend
PROLONG TBL
Kogus pakendis
N7

CLARINASE
Schering-Plough

Retardtabletid

Loratadiin, pseudoefedriin
INN. Loratadinum, pseudoephedrinum
ATC-kood. R01BA89
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Retardtablett, mis sisaldab 10 mg loratadiini ja 240 mg pseudoefedriinsulfaati.

Näidustused. Nina limaskestade turse ja hüpersekretsiooni lühiajaline sümptomaatiline ravi allergilise riniidi korral.
Annustamine. Toimeainet aeglaselt vabastavast tabletist vabaneb loratadiin koheselt, sisemises kihis asuv pseudoefedriin aga vabaneb aeglaselt, võimaldades seega manustamist üks kord päevas.
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: Üks CLARINASE tablett üks kord päevas, klaasitäie veega tervelt alla neelata. CLARINASE tablette võib võtta olenemata söögiaegadest.
Ravimit ei tohiks kasutada patsiendid, kellel on olnud raskusi tableti neelamisega või kellel esineb teadaolevalt ülemist gastrointestinaalsüsteemi kitsenemist või kõrvalekaldeid söögitoru peristaltikas.
Vastunäidustused. CLARINASE tabletid on vastunäidustatud neile, kellel on esinenud ülitundlikkust või idiosünkraasiat ravimi komponentide või adrenergiliste ainete suhtes. CLARINASE tabletid on samuti vastunäidustatud patsientidel, keda ravitakse samaaegselt MAO inhibiitoritega või 14 päeva jooksul pärast ravi lõppu, samuti kitsa nurgaga glaukoomi, uriinipeetuse (kuseteede obstruktsiooni), raske hüpertensiooni, raske koronaararterite haiguse ja hüpertüreoosi korral.
Ettevaatust! Sümpatomimeetilisi aineid tuleb tarvitada ettevaatusega patsientidel, kellel esineb glaukoom, eesnäärme hüpertroofia või põiekaela obstuktsioon, südame-veresoonkonna haigused, silmasisese rõhu tõus või suhkrutõbi.
Sümpatomimeetikume tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes saavad ravi südameglükosiididega.
Sümpatomimeetikumid võivad esile kutsuda kesknärvisüsteemi (KNS) stimulatsiooni, ärrituvust, krampe ja/või kardiovaskulaarset kollapsit koos kaasuva hüpotensiooniga (vererõhu langusega).
Raske neerupuudulikkusega haigetele tuleb määrata väiksem algannus, kuna neil on loratadiini kliirens langenud: soovitav algannus on 1 tablett ülepäeviti.
60-aastastel ja vanematel patsientidel põhjustavad sümpatomimeetikumid suurema tõenäosusega kõrvaltoimeid nagu segasus (segasusseisund, orientatsioonihäired, desorientatsioon), hallutsinatsioonid, krambid, KNS depressioon ja surm. Seega tuleb olla ettevaatlik vanematele inimestele modifitseeritud toimeajaga prepraatide määramisel.
Ravimit ei tohiks kasutada patsiendid, kellel on olnud raskusi tableti neelamisega või kellel esineb teadaolevalt ülemist gastrointestinaalsüsteemi kitsenemist või kõrvalekaldeid söögitoru peristaltikas.
CLARINASE tablettide kasutamise efektiivsus ja ohutus alla 12-aastastel lastel ei ole tõestatud.
Ravimi kuritarvitamine ja ravimsõltuvus: Loratadiini kuritarvitamisele või ravimsõltuvusele viitavad andmed puuduvad.
Nagu teised KNS stimuleerivad ained, on pseudoefedriinsulfaat potentsiaalselt kuritarvitatav, suured annused võivad olla toksilised. Ravi kiirel katkestamisel võib tekkida depressioon.
Liiklusohtlikkus. Ei oma tähtsust.
Rasedus ja imetamine. Andmed CLARINASE ohutu kasutamise kohta raseduse ajal puuduvad. Seega tuleb ravimit kasutada vaid juhtudel, kus potentsiaalne kasu õigustab võimalikku riski lootele.
Kuna loratadiin ja pseudoefedriin erituvad rinnapiima, on vajalik otsustada, kas lõpetada imetamine või katkestada ravimi tarvitamine.
Kõrvaltoimed. Kliinilistes uuringutes olid CLARINASEga kõige sagedamini seotud kõrvaltoimeteks peavalu ja suukuivus. Harvem esinenud nähud olid unisus ja unetus, mida esines samal määral ka platseebo ja teiste uue põlvkonna antihistamiinide kontrollrühmades.
Harvaesinevad nähud, esitatuna esinemissageduse kahenevas järjekorras, olid: pearinglus, väsimus, isutus, närvilisus, iiveldus, ninaverejooks, riniit, pisaranäärmete funktsioonihäired, asteenia, hüperkineesid, kõhukinnisus, südamepekslemine (palpitatsioonid), tahhükardia, janu, agiteeritus, ärrituvus, köha, düspnoe, ninalimaskesta ärritus ja farüngiit.
Välja arvatud mõnedel juhtudel esinenud tugev peavalu, olid CLARINASE kasutamisega seotud kõrvaltoimed enamasti nõrgad või mõõduka raskusega.
Loratadiini turustamise käigus on harvadel juhtudel ette tulnud alopeetsiat, anafülaksiat ning maksafunktsiooni häireid.
Turustamisjärgselt on väga harvadel juhtudel teatatud ümmarguse CLARINASE modifitseeritud toimeaine vabanemisega tableti võtnud patsientidel mehaanilisest seedetrakti ülemise piirkonna obstruktsioonist. Paljudel juhtudel oli neil patsientidel varasemalt esinenud raskusi tableti neelamisega või oli esinenud ülemist gastrointestinaalsüsteemi kitsenemist või kõrvalekaldeid söögitoru peristaltikas.
Koostoimed. Nagu psühhomotoorsete käitumise uuringutes kindlaks tehtud, ei avalda loratadiin samaaegsel manustamisel alkoholiga potentseerivat toimet.
Kliinilistes uuringutes on leitud loratadiini plasmakontentratsiooni tõusu selle samaaegsel kasutamisel ketokonasooli, erütromütsiini või tsimetidiiniga, kuid ilma kliiniliselt oluliste (sh elektrokardiograafiliste) muutusteta. Teiste maksa ainevahetust pärssivate ravimite kombineerimisel loratadiiniga tuleb olla ettevaatlik, kuni vastavad koostoime uuringud on lõpule viidud.
Sümpatomimeetiliste ravimite manustamine patsientidele, kes saavad monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid, võib esile kutsuda hüpertensiivseid reaktsioone, sh hüpertensiivse kriisi. Sümpatomimeetikumid võivad vähendada metüüldopa, mekamülamiini, reserpiini ja upsujuure (veratrum) alkaloidide antihüpertensiivset toimet. Samuti võib esineda koostoimeid beeta-adrenoblokaatorite ja sümpatomimeetikumide vahel. Pseudoefedriinsulfaadi ja südameglükosiidide samaaegsel kasutamisel võib tõusta ektoopiliste erutuskollete aktiivsus. Antatsiidid tõstavad ja kaoliin vähendab pseudoefedriinsulfaadi imendumiskiirust.
Ravimi toime laboratoorsete analüüside näitajatele: antihistamiinide manustamine tuleb katkestada umbes 48 tundi enne nahatestide läbiviimist, kuna nad võivad pärssida või vähendada võimalikke positiivseid reaktsioone dermaalsetele reaktiivsusindikaatoritele.
In vitro pseudoefedriinsulfaadi lisamine kardiaalset kreatiin-fosfokinaas MB isoensüümi sisaldavale seerumile inhibeerib progressiivselt ensüümi aktiivsust. Täielik inhibitsioon saabub 6 tunni möödudes.
Üleannustamine. Tänini ei ole CLARINASE üleannustamist kirjeldatud. Üleannustamise puhul tuleb viivitamatult rakendada üldist, sümptomaatilist ja toetavat ravi, jätkates seda nii kaua kui vajalik.
Nähud võivad varieeruda KNS depressioonist (sedatsioon, apnoe, tähelepanuvõime langus, tsüanoos, kooma, kardiovaskulaarne kollaps) kuni stimulatsiooni (unetus, hallutsinatsioonid, treemor, krambid) ja surmani. Muude nähtude ja sümptomitena võivad esineda eufooria, erutus, tahhükardia, südamepekslemine, janu, higistamine, iiveldus, pearinglus, kohin kõrvus, ataksia, nägemishäired ja hüper- või hüpotensioon. Stimulatsioon tekib eriti tõenäoliselt lastel, väljendudes atropiini-mürgistuse taoliste nähtude ja sümptomitena (suukuivus, fikseerunud, dilateerunud pupillid, õhetus, hüpertermia ja seedetrakti häired).
Sümpatomimeetikumid suurtes annustes võivad põhjustada pearinglust, peavalu, iiveldust, oksendamist, higistamist, janu, tahhükardiat, prekardiaalset valu, palpitatsioone, urineerimishäireid, lihasnõrkust, pinget, ärevust, rahutust ja unetust. Mõnedel patsientidel tekib toksiline psühhoos koos meelepetete (delusioonide) ja hallutsinatsioonidega. Mõnedel tekivad südame rütmihäired, tsirkulatoorne kollaps, krambid, kooma ja hingamispuudulikkus.
Loratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi kombinatsiooni suukaudsel manustamisel on LD50 hiirtel umbes 600 mg/kg ja rottidel umbes 2000 mg/kg. Ahvid taluvad ühekordset annust kuni 240 mg/kg.
Ravi: kui patsient ei ole spontaanselt oksendanud, tuleb oksendamine esile kutsuda. Eelistatud on farmakoloogiline oksendamise esilekutsumine oksejuure siirupi manustamisega. Oksendamist ei tohi esile kutsuda teadvushäirega patsiendil. Oksejuure toimet saab kiirendada füüsilise aktiivsuse ja 240…360 ml vee joomisega. Kui 15 minuti jooksul oksendamist ei järgne, tuleb oksejuure annust korrata. Vajalikud on ettevaatusabinõud aspiratsiooni vastu, eriti lastel. Oksendamise järgselt võib makku jäänud ravimijääke üritada adsorbeerida aktiivsöe vesi-suspensiooni manustamisega. Kui oksendamine ebaõnnestub või on vastunäidustatud, tuleb teha maoloputus. Valiklahus maoloputuseks on füsioloogiline keedusoolalahus, seda eriti lastel. Täiskasvanutel võib kasutada kraanivett, kuid tuleb jälgida, et enne järgmist instillatsiooni oleks eemaldatud nii palju vedelikku kui võimalik. Osmootselt toimivad lahtistid tõmbavad vedelikku soolde ning võivad seega olla kasulikud soolesisu kiierel lahjendamisel. Loratadiin ei ole hemodialüüsil eemaldatav; ei ole teada, kas loratadiin elimineerub peritoneaaldialüüsil. Pärast esmaabi tuleb patsient jätta arstlikule jälgimisele.
Üleannustamise nähtude ja sümptomite ravi on sümptomaatiline ja toetav. Stimulantide (analeptikumid) kasutamine ei ole lubatud. Hüpotensiooni raviks võib kasutada vasopressoreid. Krampide raviks võib kasutada lühikese toimeajaga barbituraate, diasepaami või paraldehüüdi. Hüperpüreksia ravi, eriti lastel, võib nõuda leige veekäsna või hüpotermilise (jaheda) lina kasutamist. Apnoe ravis toetatakse hingamist.
Omadused ja farmakokineetika. CLARINASE farmakodünaamika on otseselt seotud tema aktiivsete komponentide farmakodünaamikaga.
Loratadiin on tugev, pika toimeajaga antihistamiin, mis blokeerib selektiivselt perifeerseid H1-retseptoreid.
Pseudoefedriin on üks Ephedra looduslikest alkaloididest ning kasutatav suukaudse vasokonstriktorina. Pseudoefedriin on järkjärgulise, kuid kauakestva dekongestiivse (turset alandava) toimega, soodustades ülemiste hingamisteede tursunud limaskesta kokkutõmbumist. Ülemiste hingamisteede limaskesta dekongestsioonis osaleb sümpaatiline närvisüsteem.
Loratadiini kombinatsioon pseudoefedriinsulfaadiga kontrollib histamiinsõltuvaid sümptomeid ning leevendab ninalimaskesta turset allergilise riniidi korral.
Farmakokineetika. Loratadiini ja tema aktiivse metaboliidi, deskarboetoksüloratadiini plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on pikk (vastavalt umbes 8 ja 28 tundi). Vanematel patsientidel oli nii loratadiini kui deskarboetoksüloratadiini eliminatsiooni poolväärtusaeg umbes 18 tundi. Kroonilise neerufunktsiooni häirega patsientidel ei erinenud loratadiini ja tema metaboliidi eliminatsiooni poolväärtusajad oluliselt (p<0,05) tervetel patsientidel registreeritud väärtustest (vastavalt 7,6 ja 23,9 tundi). Hemodialüüs loratadiini ja tema aktiivse metaboliidi farmakokineetikale mõju ei avalda. Kroonilise alkohoolse maksakahjustusega patsientidel olid loratadiini ja tema aktiivse metaboliidi eliminatsiooni poolväärtusajad vastavalt 24 ja 37 tundi ning kasvasid koos maksakahjustuse raskusega.
Kuigi pseudoefedriini plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 7 tundi, võimaldab CLARINASE toimeainet aeglaselt vabastav tablett pseudoefedriinsulfaadi manustamist üks kord päevas.
Loratadiini ja pseudoefedriini biosaadavust/bioekvivalentsust toimeainet aeglaselt vabastavates tablettides demonstreeriti võrdlevalt konventsionaalse loratadiini 10 mg tabletiga, mida manustatakse 1 kord päevas ja pseudoefedriini 120 mg kaheastmeliselt toimeainet vabastava tabletiga, mida manustatakse 2 korda päevas (12-tunniste vahedega). Deskarboetoksüloratadiin oli samuti bioekvivalentne.
CLARINASE tablettide annustamine koos toiduga tõstis oluliselt (p<0,05) loratadiini biosaadavust, avaldamata seejuures mõju aktiivse metaboliidi farmakokineetikale või biosaadavusele. Koos toiduga manustamine põhjustab väikese (keskmiselt 7%), kuid olulise (p<0,05) tõusu maksimaalses pseudoefedriini plasmakontsentratsioonis, omamata sealjuures mõju toimeainet aeglaselt vabastavate tablettide biosaadavusele. Järelikult ei ole toiduga koos manustamisest tulenev plasma pseudoefedriinsulfaadi kontsentratsiooni tõus arvatavasti kliiniliselt oluline.
Manustamine koos loratadiiniga ei mõjutanud pseudoefedriinsulfaadi biosaadavust. Samalaadselt ei mõjutanud koos pseudoefedriiniga manustamine deskarboetoksüloratadiini farmakokineetikat, kuigi see põhjustas nõrga (8%) loratadiini biosaadavuse tõusu. See tagasihoidlik efekt ei olnud hinnangute kohaselt siiski kliiniliselt oluline.
Määrati toimeainet aeglaselt vabastava tableti sisemise kihi koostisosa pseudoefedriinsulfaadi biosaadavus. Tulemused näitasid tugevat, lineaarset (üksühest, 1:1) korrelatsiooni pseudoefedriinsulfaadi in vitro dissotsiatsioonikiiruse ja in vivo imendumise vahel, õigustades seega ravimvormi, mis võimaldab pseudoefedriinsulfaadi annustamist üks kord päevas.
Prekliinilised andmed ohutuse kohta. Loratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi toksilisus: Akuutsed, üheannuselised uuringud näitasid loratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi tablettide madalat toksilisust. Akuutsed suukaudsed DL50 väärtused ulatusid umbes 600 mg/kg hiirtel kuni umbes 2000 mg/kg rottidel. Ahvid talusid ühekordseid doose kuni 240 mg/kg. Loratadiin/pseudoefedriinsulfaadi tabletid ei olnud toksilisemad kui nende individuaalsed komponendid ning registreeritud nähud olid seotud peamiselt pseudoefedriiniga.
Loratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi tablette manustati rottidele ja ahvidele suu kaudu 3 kuu vältel. Loratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi tabletid olid hästi talutavad rottidel annuses 200 mg/kg/päevas, mis ületab soovitatud kliinilise annuse 40 korda. Samuti olid ahvidel päevased annused 50 mg/kg/päevas hästi talutavad. Ahvidel registreeriti raske toksilisus annuses 125 mg/kg/päevas ning seda seostati pseudoefedriini komponendi toimega.
Teratogeensus, mutageensus ja kartsinogeensus: Manustatuna küülikutele organogeneesi staadiumis, ei olnud loratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi kombinatsioon teratogeenne. Annused kuni 150 mg/kg/päevas (30 korda üle soovitatud kliinilise annuse) ei häirinud rottidel tiinuse kulgu ega embrüo eluvõimet. Loratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi kombinatsioon ei mõjutanud otseselt embrüo eluvõimet ega järglaskonna arengut küülikutel doosides kuni 120 mg/kg/päevas (24 korda üle soovitatud kliinilise annuse).
Teratoloogilised, mutageneesi ja kartsinogeneesi uuringud näitasid, et loratadiin ei ole teratogeenne, mutageenne või kartsinogeenne.
Samamoodi ei saa pseudoefedriinsulfaati pidada teratogeenseks, mutageenseks või kartsinogeenseks.
Abiained. Sisemus: hüdroksüpropüülmetüültselluloos, etüültselluloos, kahealuseline kaltsiumfosfaatdihüdraat, povidoon, ränidioksiid, magneesiumstearaat. Kilekate: polüetüleenglükool, makrogool 400, titaandioksiid, hüdroksüpropüültselluloos, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, suhkur, karnauba vaha ja valge mesilasevaha.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Säilitada temperatuuril 2…30oC, niiskuse eest kaitstult, 3 aastat.
Pakend. 7tk blisterpakend.

Info - tootja esindajalt 13.03.02
Küsi apteekrilt