CARDACE COMP TBL 2,5MG+12,5MG N28

Retseptiravim

5,04 €


Piirhind €3.64

Haigekassa 50% soodustusega €4.47

Haigekassa 75% soodustusega €4.18

Haigekassa 90% soodustusega €4.01

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Ramiprilum Hydrochlorothiazidum
Toimeaine kogus
2.5 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N28

CARDACE® COMP
Aventis Pharma

Tablett

Ramipriil, hüdroklorotiasiid
INN. Ramiprilum, hydrochlorothiazidum
ATC-kood. C09BA05
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Tablett sisaldab 2,5 mg ramipriili, 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

Näidustused. Arteriaalse hüpertensiooni ravi patsientidel, kellel ramipriili või hüdroklorotiasiidi monoteraapia ei anna küllaldast efekti.
Annustamine. Annustamine on individuaalne. Tavaline annus on 1 tablett (2,5mg/12,5mg) ööpäevas. Kui vererõhu langus ei ole piisav, võib annust pärast 3 nädalat kestnud ravikuuri suurendada kuni 2 tabletini (5mg/25 mg) ööpäevas.
Neerufunktsiooni häirega patsiendid. Kui kreatiniini kliirens on vahemikus 30...80 ml/min, kasutatakse kombinatsioonpreparaati pärast üksikkomponentide järk-järgulist lisamist kuni tabletis sisalduva annuseni.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus ramipriili, hüdroklorotiasiidi või sulfoonamiidide suhtes. Anamneesis angioneurootiline turse. Raske maksa- või neerufunktsiooni häire (vt Hoiatused), rasedus ja imetamine.
Hoiatused. Ülitundlikkus. Ettevaatlik tuleb olla CARDACE COMP'i ordineerimisel allergilistele või bronhiaalastmat põdevatele patsientidele. Tiasiidravi ajal on kirjeldatud süsteemse erütematoosse luupuse ägenemist.
Neerufunktsiooni jälgimine. Enne ravi alustamist ja ravi ajal tuleb regulaarselt jälgida neerufunktsiooni. Mõnedel hüpertensiivsetel patsientidel, kellel ei ole eelnevalt esinenud neeruhaigust, võib ramipriili toimel tekkida vähene või tavaliselt mööduv vere uurea- ja lämmastikusisalduse ja seerumi kreatiniinisisalduse suurenemine (eriti kui samaaegselt manustatakse diureetikume). Sel juhul tuleb CARDACE COMP'i manustamine lõpetada. Normväärtuste taastumisel võib ravi jätkata väiksemas annuses või manustada komponente eraldi.
Neerufunktsiooni häirumine võib tekkida ägedat südamepuudulikkust põdevatel patsientidel, kahepoolse neeruarteri stenoosi puhul või ühepoolse neeruarteri stenoosi puhul ühe neeruga patsientidel ning pärast neerutransplantatsiooni.
Tiasiidravi sobivust hüpertensiivsetele patsientidele, kellel esineb neerufunktsiooni häire, tuleb hinnata individuaalselt, sest need ei ole efektiivsed kreatiniini kliirensi väärtuste puhul alla 30 ml/min.
Neerufunktsiooni häire korral võivad patsiendid vajada CARDACE COMP'i väiksemas annuses. Neerufunktsiooni tuleb pidevalt jälgida, sest häire võib süveneda. Enamasti neerufunktsioon ei muutu. Kui kreatiniini kliirens on 30...80 ml/min võib CARDACE COMP'i raviga alustada alles pärast üksikkomponentide järk-järgulist lisamist ning veendumist, et tabletis olev annus on näidustatud.
Sümptomaatiline hüpotensioon ja vee/elektrolüütide tasakaalu häire. Mõnedel patsientidel võib tekkida sümptomaatiline hüpotensioon. See on harv nähtus komplitseerumata hüpertensiooni korral ja tekib pigem vee ja elektrolüütide tasakaalu häire korral nt veremahu vähenemise, hüponatreemia, hüpokloreemilise alkaloosi, hüpomagneseemia või hüpokaleemia korral diureetilise ravi, soolavaese dieedi, dialüüsi, kõhulahtisuse või oksendamise tõttu. Seetõttu tuleb nendel patsientidel jälgida vajadusel elektrolüütide sisaldust.
Ülemäärane vererõhu langus võib südame isheemiatõve või ajuvereringe häirete korral põhjustada müokardiinfarkti või ajuinsuldi. CARDACE COMP'i ordineerimist ülalnimetatud patsientidele tuleb väga hoolikalt kaaluda.
Maksahaigused. CARDACE COMP'i tuleb maksahaiguste korral ordineerida ettevaatlikult, sest juba kerged vee- ja elektrolüütide tasakaalu häired võivad viia maksakoomani. Ramipriili metabolism aktiivseks metaboliidiks ramiprilaadiks võib olla pidurdatud, põhjustades ramipriili kõrge plasmakontsentratsiooni.
Operatsioon/anesteesia. Suuremahuliste operatsioonide või anesteesiast tingitud hüpotensiooni tulemusel tekib kompensatoorne reniini vabanemine, kuid ramipriil võib blokeerida angiotensiin II moodustumist. Hüpotensioon tuleb korrigeerida plasma mahu suurendamisega. Tiasiidid võivad tugevdada tubokurariini toimet.
Kongestiivne südamepuudulikkus. Ülemäärast hüpotensiooni on esinenud kongestiivset südamepuudulikkust põdevatel patsientidel ja see võib tekkida koos oliguuria või asoteemiaga.
Leukopeenia. Harva on AKE inhibiitorid põhjustanud agranulotsütoosi ja luuüdi depressiooni muus osas tervetel hüpertooniahaigetel, kuid sagedamini neerupuudulikkusega patsientidel, eriti seoses kollageenhaigustega nagu erütematoosne luupus ja sklerodermia ning koos kortikosteroidide ja antimetaboliitidega.
Leukopeeniat on täheldatud hüdroklorotiasiidi kasutamisel.
Kasutamine lastel. CARDACE COMP kasutamise efektiivsust ja ohutust laste ravis ei ole näidatud.
Muu. Võib osutuda vajalikuks reguleerida antidiabeetiliste ravimite annust (sh insuliin). Oluline hüperkaltseemia võib olla varjatud hüperparatüreoidismi tunnus. Tiasiidravi tuleb lõpetada enne kõrvalkilpnäärmete funktsiooni uuringuid. Eelsoodumusega patsientidel võib tiasiidravi esile kutsuda hüperurikeemiat ja/või podagrat.
Rasedus ja imetamine. CARDACE COMP-ravi on vastunäidustatud raseduse ja imetamise ajal. Rasestumisel tuleb ravi katkestada. AKE inhibiitorid võivad põhjustada loote väärarengut ja suurendada loodete ja vastsündinute suremust. AKE inhibiitorite manustamine raseduse ajal võib põhjustada vastsündinu hüpotooniat, neerupuudulikkust, hüperkaleemiat ja koljuluude hüpoplaasiat. On täheldatud amnionivedeliku vähenemist, mis on tõenäoliselt tingitud loote neerutalitluse häiretest. Amnionivedeliku vähesus võib põhjustada loote jäsemete kontraktuure ning häirida kolju ja näo moodustumist. Kui ema kasutas raseduse ajal AKE inhibiitoreid, tuleb vastsündinutel hoolikalt jälgida vererõhku ja uriinieritust.
Kõrvaltoimed. Kombineeritud ravi ramipriili ja hüdroklorotiasiidiga on üldiselt hästi talutav. Kõrvaltoimed on harvad, tavaliselt kerged ja mööduvad ning ei vaja ravi katkestamist. Kombinatsioonpreparaadi kõrvaltoimed on samad, mis ramipriilil ja hüdroklorotiasiidil.
Allergia. Nahalööbega kulgevad ülitundlikkusreaktsioonid, millega kaasneb sügelus, õhupuudus, vahel palavik ning mis kaovad iseeneslikult pärast ravi lõpetamist. On kirjeldatud fotosensibilisatsiooni, nekrootilise angiini (vaskuliit, pindmine vaskulaarne põletik), respiratoorsete haiguste (sh pneumonia ja kopsuturse) ja anafülaktiliste reaksioonide tekkimist hüdroklorotiasiidi kasutamisel.
Angioneurootiline turse. Väga harva on AKE inhibiitorite sh ramipriili kasutamise tõttu tekkinud angioneurootilist turset. Kui tekib kõri-, kurgu- ja/või keeleturse, tuleb CARDACE COMP manustamine lõpetada ja kohe alustada vastavat ravi.
Südame-veresoonkond. Pärast esimest CARDACE COMP annust ja annuse suurendamisel võib tekkida tahhükardia, ekstrasüstolid, sümptomaatiline hüpotensioon. Ramipriili kasutamisel on üksikjuhtudel kirjeldatud minestamist.
Kesknärvisüsteem. Hüdroklorotiasiidi kasutamisel on tekkinud pearinglus, peavalu, suukuivus, närvilisus, unehäired, rahutus, vertiigo, kohin kõrvus, "kollaselt" nägemine.
Seedetrakt. Võivad tekkida iiveldus, oksendamine, valu ülakõhus, kõhulahtisus, kuid need sümptomid on tavaliselt mööduvad. Väga harva on ramipriil põhjustanud maitsetundlikkuse häireid. Tiasiidid võivad põhjustada isutust, kõhukinnisust, intrahepaatilist kolestaatilist ikterust, pankreatiiti ja süljenäärmete põletikku.
Neerud. CARDACE COMP võib halvendada neerufunktsiooni eelneva neerufunktsiooni häirega või diureetikumidega ravitud patsientidel ja üksikjuhtudel pikendada ägeda neerupuudulikkuse kestust (vt Hoiatused). Hüdroklorotiasiidi kasutamisel on üksikjuhtudel kirjeldatud ägedat interstitsiaalset nefriiti.
Hingamine. Köha, düspnoe.
Muu. Harva on ramipriili kasutamisel tekkinud nõrkus, apaatia, impotentsus, lihaskrambid, valu rindkeres; kohin kõrvus hüpotoonia tõttu. Hüdroklorotiasiidiga on seostatud aplastilist ja hemolüütilist aneemiat, mööduvat nägemise ähmastumist ja müoopia ägenemist.
Laboratoorsete analüüside tulemused. On täheldatud vähest asümptomaatilist hemoglobiinisisalduse, hematokriti, vereliistakute ja leukotsüütide vähenemist. On esinenud maksaensüümide aktiivsuse ja/või bilirubiinisisalduse suurenemist, mille puhul põhjuslikku seost CARDACE COMP'iga ei ole näidatud. On täheldatud ka kaaliumi, naatriumi- ja kloriididesisalduse suurenemist või vähenemist ning hüperglükeemia ja hüperurikeemia juhte. Üksikutel patsientidel on täheldatud kerget ja mööduvat uurea- ja kreatiniinisisalduse suurenemist, mis enamikul juhtudel ei olnud tingitud neerukomplikatsioonidest. Ramipriili või hüdroklorotiasiidi monoteraapia puhul on üksikutel patsientidel täheldatud järgnevaid muutusi laborinäitajates: glükosuuria, proteinuuria süvenemine ja väga harva seerumi kaltsiumisisalduse suurenemine; seerumi magneesiumisisalduse vähenemine ja elektrolüütide tasakaalu häired. Need võivad tekkida ka CARDACE COMP-ravi tulemusel.
Koostoimed. Samaaegne kaaliumi lisamine, kaaliumi säästvate diureetikumide kasutamine või kaaliumi sisaldavate soolade lisamine võib eelkõige häiritud neerufunktsiooniga patsientidel põhjustada olulist seerumi kaaliumisisalduse suurenemist. Kaaliumi kaotus tiasiidide toimel võib suureneda samaaegsel glükokortikoidide või lahtistite kasutamisel.
Hüdroklorotiasiidist põhjustatud hüpokaleemia võib suurendada tendentsi ekstrasüstolite tekkeks südameglükosiidide toimel, ramipriili kaaliumi säästev toime võib seda tendentsi vähendada. Diureetikumid vähendavad liitiumi neerukliirensit ja ka ramipriili toimel võib tekkida seerumi liitiumisisalduse suurenemine. Seetõttu tuleb vältida samaaegset CARDACE COMP ja liitiumisoolade manustamist.
Diureetikumide, teiste antihüpertensiivse toimega ravimite, barbituraatide, fenotiasiinide, tritsükliliste antidepressantide ja vasodilataatorite manustamine koos CARDACE COMP'iga võib potenseerida selle antihüpertensiivset toimet.
Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (atsetüülsalitsüülhape, fenüülbutasoon, indometatsiin) võivad vähendada CARDACE COMP'i antihüpertensiivset toimet.
Leukopeenia võib süveneda patsientidel, keda ravitakse immuun- supressantide, tsütostaatikumide, süsteemsete kortikosteroidide või allopurinooliga.
Analgeetikumid, mis põhjustavad naatriumi retentsiooni, vähendavad hüdroklorotiasiidi natriureetilist toimet. Hüdroklorotiasiid vähendab adrenaliini, noradrenaliini, antidiabeetikumide, podagraravimite toimet ja kiniini eritumist. Kolestüramiin vähendab hüdroklorotiasiidi imendumist. Hüdroklorotiasiid võib tugevdada ja pikendada kuraare- tüüpi müorelaksantide toimet. Neerus konkureerib hüdroklorotiasiid transpordi suhtes penitsilliinide ja sulfoonamiididega.
Farmakoloogilised omadused. Ramipriil on pikatoimeline angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitor. Aktiivne metaboliit ramiprilaat tekib maksas hüdrolüüsi tulemusel. Hüdroklorotiasiid on tiasiidirühma diureetikum. Kliinilised uuringud on näidanud, et hüpertensiooni kombineeritud ravi ramipriili ja hüdroklorotiasiidiga võib olla efektiivsem kui monoteraapia üksikkomponentidega. Kahe komponendi koostoime võimaldab vähendada monoteraapia korral kasutatavat ramipriili või hüdroklorotiasiidi annust ning seega vähendada kõrvaltoimete ohtu.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Toatemperatuuril, 3 aastat.
Pakend. Tabletid, 28 või 98 tk blisterpakendis.

Info - tootja esindajalt 11.03.03

Küsi apteekrilt