BETOPTIC S SILMATILGAD, SUSP 2,5MG/ML 5ML

Retseptiravim

4,32 €


Piirhind €4.35

Haigekassa 50% soodustusega €3.41

Haigekassa 75% soodustusega -

Haigekassa 90% soodustusega -

Haigekassa 100% soodustusega €2.5


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Betaxololum
Toimeaine kogus
2.5 MG/ML
Ravimivorm / pakend
SILMATILGAD
Kogus pakendis
5ML

BETOPTIC S
Alcon

Silmasuspensioon

Betaksolool
INN. Betaxololum
ATC-kood. S01ED02
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Silmasuspensioon sisaldab 0,25% (2,5 mg/ml) betaksolooli (betaksoloolvesinikkloriidina).
Näidustused. Avatud nurgaga glaukoom.
Annustamine. Soovitatav annus on 1…2 tilka 2 korda päevas. Mõnel patsiendil toimub rõhku alandava toime stabiliseerumine alles mõne nädala jooksul. Nagu kõigi uute ravimite korral, on soovitatav hoolikalt jälgida ravitoimet patsiendile.
Kui silmasisene rõhk ei alane vajalikul määral, võib lisada teisi glaukoomiravimeid nagu pilokarpiin ja/või epinefriin ja/või karboanhüdraasi inhibiitor.
Tänu oma erilisele koostisele alandab Betoptic S suspensioon silma siserõhku samavõrra kui poole tugevama kontsentratsiooniga betaksoloolvesinikkloriidi 0,5% silmatilgad.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus ravimi suhtes.
Betoptic S on vastunäidustatud patientidele, kellel on siinusbradükardia, raskem kui I astme atrioventrikulaarne blokaad, varem esinenud kardiogeenne šokk või väljendunud südamepuudulikkus.
Ettevaatust! Kliinilistes uuringutes ei ole täheldatud betaksolooli märkimisväärset mõju südametegevusele ja vererõhule. Ettevaatlik tuleb olla ravimi määramisel patsientidele, kellel on olnud südame puudulikkus või südame ülejuhtehäired. Betoptic S silmasuspensiooni manustamine tuleb katkestada südamepuudulikkuse esimeste sümptomite tekkimisel.
Diabeet. Ettevaatlik tuleb olla ravimi manustamisel spontaanse hüpoglükeemiaga patsientidele või diabeedihaigetele (eriti labiilse diabeedi korral), kes kasutavad insuliini või suukaudseid hüpoglükeemilisi ravimeid, sest ß-1-adrenoblokaator võib varjata akuutse hüpoglükeemia sümptomeid.
Türeotoksikoos. ß-1-adrenoblokaatorid võivad varjata mõningaid hüpertüreoidismi sümptomeid (tahhükardia). Areneva türeotoksikoosi kahtlusega patsientidel võib järsk ß-1-adrenoblokaatorite ärajätmine põhjustada kilpnäärme düsfunktsiooni.
Üldkirurgia. Enne plaanilist üldanesteesiat tuleb ß-adrenoblokaatorite manustamist vähendada, kuna südame võime reageerida sümpaatilistele refleksidele alaneb.
Kopsu patoloogia. Glaukoomivastase ravi määramisel tugeva restriktiivse kopsufunktsiooni kahjustusega patsientidele tuleb olla ettevaatlik. Betaksoloolravi ajal on üksikjuhtudel tekkinud astmahood ja kopsu düsfunktsioon.
Suletud nurgaga glaukoom. Suletud nurgaga glaukoomi korral on esimene ravim miootikum, mis silma suletud eeskambri nurga avab. Betaksolooli pupilli ahendav toime on väga väike või puudub. Kui Betoptic S määrataksesilma siserõhu alandamisekssuletud nurgaga glaukoomi haigele, tuleb seda kasutada ainult miootikumiga koos.
Betoptic S toimet ja ohutust lastele ei ole uuritud.
Liiklusohtlikkus. Reaktsioonikiiruse alanemine Betoptic S kasutamise järgselt on ebatõenäoline.
Rasedus ja imetamine. Reproduktsiooni, teratoloogilisi ning peri- ja postnataalseid uuringuid on küülikutel ja rottidel tehtud suukaudse betaksoloolvesinikkloriidiga. Subtoksiliste annuste korral ei olnud betaksoloolvesinikkloriid teratogeenne ega mõjutanud reproduktsiooni. Kuna adekvaatsed ja hästikontrollitud uuringud rasedatel puuduvad, võib Betoptic S kasutada raseduse ajal ainult siis kui ravitoime õigustab potensiaalset riski lootele.Kuna ei teata, kas betaksoloolvesinikkloriid eritub rinnapiima, kasutada imetamise ajal ettevaatlikult.
Kõrvaltoimed. Lokaalselt manustatud ß-1-adrenoblokaatorid võivad imenduda süsteemselt.
Kõrvaltoimed, mis võivad tekkida süsteemselt manustatud ja ß-1-adrenoblokeerivate silmatilkade koostoimest, on kirjeldatud lõigus Ettevaatust.
Lokaalsed kõrvaltoimed. Mööduv ebamugavustunne silmas - sügelus, kipitus, nägemise hägustumine; pindmine punktjas keratiit; võõrkehatunne; valguskartus; pisaratevool; punetus.
Võivad esineda allergilised nähud, sarvkesta tundlikkuse langus, kuivustunne silmades.
Süsteemsed kõrvaltoimed tekivad harva - düspnoe, astma, unetus, peavalu, depressioon.
Koostoimed. Kui patsiendile määratakse samaaegselt suukaudne ß-adrenoblokaator ja Betoptic S, tuleb jälgida võimalikku koostoimet silma siserõhule või süsteemset toimet.
Kui patsiendile on määratud samaaegselt ß-1-adrenoblokaatori silmatilku ja reserpiinitüüpi rvaimit, võib tekkida hüpotensioon ja/või bradükardia.
Kuna betaksolool on adrenoblokaator, peab olema ettevaatlik ravimi määramisel patsientidele, kes kasutavad samaaegselt adrenergilisi psühhotroopseid ravimeid.
Üleannustamine. Silmatilkade manustamise järgse üleannustamise kohta inimestel puudub informatsioon.
SuukaudneLD on 350…920 mg/kg hiirtel ja 860…1050 mg/kg rottidel. Süsteemselt manustatud üleannustamise sümptomid on hüpotensioon, bradükardia ja äge südamepuudulikkus.
Puudub informatsioon üleannustamisest silmatilkade kasutamisel.
Lokaalse üleannustamise korral loputada silma leige veega.
Omadused ja farmakokineetika. Betaksolool on selektiivselt südame ß-1-adrenoblokaator, millel puudub märkimisväärne membraane stabiliseeriv (lokaalanesteetiline) ja sisemine sümpatomimeetiline toime. Suukaudne ß-adrenoblokaator vähendab südame löögimahtu tervetel ja südamehaigetel inimestel. Raske müokardifunktsiooni häire korral võib ß-adrenoblokaator vähendada sümpaatilist stimulatoorset efekti, mis on vajalik südame adekvaatse funktsiooni säilitamiseks.
Betaksoloolil ei ole märkimisväärset toimet kopsufunktsioonile - FEV1, FEV1/FVC, koormusel ei täheldatud kardiovaskulaarset ß-1-adrenoblokeerivat toimet.
Betaksolooli kantserogeense toime uuringud on tehtud hiirtel annustes 6,20 või 60 mg/kg/päevas ja rottidel 3,12 või 48 mg/kg/päevas; betaksoloolvesinikkloriid ei avaldanudkartsinogeenset toimet. Suuremaid annnuseid ei testitud.
In vivo ja in vitro bakteriaalsetel ja mammaalsetel rakukultuuridel - ei olnud betaksolool mutageenne.
Betaksolooli polaarne koostis või põhjustada märgatavat ebamugavustunnet silmas. Ravimvormis on betaksolooli molekulid ioonidega seotud amberliidi resiiniga. Pärast tilgutamist kanduvad betaksolooli molekulid ioonidega pisarkilesse. See protsess kestab mõne minuti ja põhjustabki ebamugavustunde Betoptic S manustamise järgselt.
Lokaalsel silma manustamisel alandab betaksolool kõrgenennud silmasisest rõhku nii glaukoomi kui ka silma hüpertensiooni korral. Betoptic S alandab silmasisest rõhku analoogilisselt 0,5% Betoptic silmatilkadega. Silmatilkades sisalduv betaksolool ei toimi või toimib vähe pupilli ahendavalt ning mõjutab pulmanoloogilisi ja kardiovaskulaarseid parameetreid vähe.
Kõrgenenud silmasisene rõhk on põhiliseks riskifaktoriks vaatevälja glaukomatoossele kaotusele. Mida kõrgem on silmasisene rõhk, seda suurem on nägemisnärvi kahjustuse ja vaatevälja kaotuse tõenäosus. Betaksolool alandab kõrgenenud ja normaalset silmasisest rõhku, vähendades silmasisese vedeliku produktsiooni nagu näitavad tonograafia ja vedeliku fluorofotomeetria. Ravimi toime algab 30 min pärast manustamist ja maksimaalne toime saabub 2 tundi peale manustamist. Üks annus toimib silmasiseselt rõhku vähendavalt 12 tundi.
Abiained. Polü(stüreen-divinüülbenseen)sulfoonhape (Amberlite), karbomeer, mannitool, naatriumededaat, bensalkooniumkloriid, vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Toatemperatuuril, 2 aastat. Pärast esmakordset avamist 1 kuu.
Pakend. 0,25% silmasuspensioon, 5 ml tilgutiga pudelis.

01.12.00
Küsi apteekrilt