ALLOPURINOL NYCOMED TBL 100MG N50

Retseptiravim

3,44 €

0,07 €/tk


Piirhind €2.38

Haigekassa 50% soodustusega €3.44

Haigekassa 75% soodustusega €3.44

Haigekassa 90% soodustusega €3.44

Haigekassa 100% soodustusega -


Ava ravimi infoleht

Toimeaine / Koostis
Allopurinolum
Toimeaine kogus
100 MG
Ravimivorm / pakend
TBL
Kogus pakendis
N50

ALLOPURINOL Nycomed®
Nycomed Sefa

Tabletid

Allopurinool
INN. Allopurinolum
ATC-kood. M04AA01
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Tablett sisaldab 100 mg või 300 mg allopurinooli.

Näidustused. Hüperurikeemia ravi ja profülaktika. Kroonilise podagra ravi ja profülaktika.
Annustamine. Täiskasvanutele algannus 100 mg ööpäevas, säilitusannus 300 mg ööpäevas või 600 mg ööpäevas jagatuna 2 annuseks. Lastele 5...15 mg/kg ööpäevas jagatuna 2...3 annuseks.
NB! Et ära hoida ksantiini sadestumist kuseteedes, tuleb ravi ajal palju juua. Neerutalitluse häirega patsiendile määrata vähendatud annused.
Rasedus ja imetamine. Kuna kliinilised kogemused puuduvad, ei tohi kasutada.
Kõrvaltoimed. Nahalööve, iiveldus, kõhulahtisus. Eksanteemi puhul katkestatakse ravi lööbe möödumiseni, seejärel võib jätkata annusega 50 mg päevas. Kui lööve ei taastu, suurendatakse annust. Urtikaaria puhul ei tohi ravi jätkata. On kirjeldatud eluohtliku vaskuliidi juhtumeid, nek-rootilist nahalöövet, eosinofiiliat, transaminaaside aktiivsuse suurenemist, maksapuudulikkust ning neerutalitluse häireid. Harva perifeerne neuriit, luuüdi talitluse pärssimine, hüpertermia ja katarakt. Arvatavasti on need tingitud oksüpurinooli toksilisest kontsentratsioonist vereplasmas (vt farmakokineetika). Kõrvaltoimed on esinenud peamiselt neerutalitluse häiretega patsientidel. Kusihappe suure üleproduktsiooniga patsiendi ra-vimisel (nt kasvajate korral) võib tugevasti suurenenud ksantiini eritumine põhjustada selle sadestumist neerudes ja kuseteedes.
Koostoimed. Merkaptopuriini ja asatiopriini metaboolne oksüdat-sioon toimub allopurinooli toimel aeglasemalt, mistõttu tsütostaa-tikumide annus peab allopurinooliga ravimise korral olema umbes 25% võrra väiksem. Tsüklofosfamiidi toime tugevneb aktiivsete metaboliitide vähenenud kliirensi tõttu. Pürasiinamiidi hüperurikee-miline toime suureneb. Allopurinool suurendab metaboliidi pürasiinhappe kontsentratsiooni vereplasmas, mis pärsib kusihappe eritumist neerude kaudu. Samaaegne amoksitsilliini, ampitsilliini või metsillinaami kasu-tamine suurendab nahalöövete tekkimise ohtu.
Üleannustamine. Ühekordse suure annuse puhul on mürgistusnähtude ilmnemine ebatõenäoline.
Omadused ja farmakokineetika. Puriinid tekivad organismis peamiselt nukleiinhapete lagunemisel, väike kogus satub organismi ka toiduga. Puriinid lagunevad kusihappeks, mis eritub peamiselt uriiniga. Üks viimaseid lagunemisprodukte on ksantiin, mis oksü-deerub spetsiifilise ensüümi - ksantiini oksüdaasi toimel kusihappeks. See toimub peaaegu täielikult maksas. Ksantiini ok-südaasi ning seetõttu ka kusihappe teket inhibeerib allopurinool, mis on puriini derivaat. Allo-puri-nooli manustamine võib 1...2 nädala jooksul vähendada kusihappe kontsentratsiooni vereplasmas normaalse tasemeni ning seda sellisena säilitada. Väheneb kusihappe lades-tumine kudedes. Samal ajal toimub organismis mõõdukas ksantiini ja hüpoksantiini kumuleerumine, ent viimased erituvad kusihappest kergemini. Tagasiside mehhanismi tõttu on allopurinoolil kaudne pärssiv toime puriini sünteesile. Enamikul podagrahaigetest on kusihappe eritumine uriiniga vähenenud, mistõttu võib allopurinooli kasutada ka kusihappekividega haigete ravis.
Allopurinool imendub seedetraktist 70...90% ulatuses. Umbes 90% metaboliseeritakse organismis oksüpurinooliks, mis on samuti ksantiini oksüdaasi inhibiitor. Allopurinool ja oksüpurinool erituvad uriiniga (viimane suhteliselt aeglaselt), sest sarnaselt kusihappele alluvad need tubulaarsele reab-sorptsioonile. Seetõttu kumuleerub oksüpurinool kergesti. Maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saabub umbes 30-60 minuti pärast. Allopurinooli poolväärtusaeg vereplasmas on 1…2 tundi, samas oksüpurinooli poolväärtusaeg vereplas-mas on 18...30 tundi normaalse neerutalitluse korral. Neerutalitluse häirete puhul pikeneb see märgatavalt. Kreatiniini kliirensi kor-ral alla 10 ml/min on oksüpurinooli poolväärtusaeg vereplasmas 125 tundi, vähene valkude tarvitamine (toiduga) võib seda pikendada. Valgu tarvitamisel vähem kui 20 g päevas võib see kolmekordistuda. Neid asjaolusid tuleb arvestada neerutalitluse häirega, kahhektilise või ala-toi-tumusega patsiendi ravimisel. Allopurinooli jaotusruumala on 1,6 l/kg.
Abiained. 100 mg tablett: krospovidoon, zelatiin, kartulitärklis, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, talk. 300 mg tablett: povidoon, zelatiin, kartulitärklis, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, talk.
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Toatemperatuuril, 5 aastat.
Pakend. 100 mg või 300 mg tabletid, 50 tk klaaspudelis.

Info - tootja esindajalt 26.03.02

Küsi apteekrilt