A. LAHUS KÄTE DESINFITSEERIMISEKS 1L

9,62 €

9,62 €/l


Ravimivorm / pakend
DESOVAHEND
Kogus pakendis
1L

  • UUS

Tootetutvustus, kasutusviis
Antiseptiline lahus käte desinfitseerimiseks. Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Kasutamisjuhised
Kanda lahust peopessa ja hõõruda seda kätele nii, et käed oleksid kaetud. Hõõruda kuni käed on kuivad. Kasutada lahjendamata kujul.

Toimeained ja nende kontsentratsioon
Etanool 80% (v/v), glütserool 1,45% (v/v), vesinikperoksiid 0,125% (v/v).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ettevaatust:
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida pakendit tihedalt suletuna.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Säilitamistingimused
Säilitada toatemperatuuril , päikese eest kaitstult ja suletuna.

Netokogus
1 L

Loaomanik ja loa number
Tartu Apteegid OÜ, Ringtee 75, Tartu linn, Tartu maakond 50501.
Biotsiidi registreerimistunnistuse number: Nr 1936/20

Toodetud vastavalt WHO soovitustele. WHO soovitatud preparaadi mikrobitsiidset toimet on testitud WHO referentlaborites vastavalt EN standarditele (EN 1500).

Päritoluriik
Eesti